2,7 miljoner till forskning vid högskolan

Det högsta beloppet, 1 miljon kronor, går till fortsatt delfinansiering av projektet Smart Textiles, genom professur och doktorandtjänster i textil materialteknik. Nästan lika mycket, 840 000 kronor går också till Institutionen Textilhögskolan genom finansieringen av projektet Designmetodik i modedesign och då specifikt Karin Landahls och Rickard Lindqvists doktorandtjänster.

Även inom Institutionen Ingenjörshögskolan är det polymerforskningen med koppling till Smart textiles som har prioriteras av Sparbanksstiftelsen. Professor Mikael Skrifvars och Postdoc Dan Åkesson får bidrag. Mikael Skrifvars får totalt 650 000 kronor för ”Inköp av extruder” samt ”Utveckling av ny kontinuerlig tillverkningsmetod för elektriskt ledande fiber”. Dan Åkesson får 110 000 kronor för ”Inköp av kylenhet och fixtur för fiber”. Inom området Resursåtervinning får professor Mohammad Taherzadeh 100 000 kronor som ska gå till utställningen ”Den hållbara staden” som äger rum på Navet i Borås i slutet av september.

Ökning från förra året

Totalt får Högskolan i Borås 2,7 miljoner kronor i forskningsstöd från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, vilket är mer pengar än förra året.
– Det är även en betydelsefull del av våra totala externa forskningsmedel som bidrar till att skapa en internationellt konkurrenskraftig miljö, säger Olof Harbecke, forskningssamordnare vid Högskolan i Borås.

Förutom ovanstående hittar vi följande bidragstagare med koppling till Högskolan i Borås.
- Avgångsklassen på Modedesignutbildningen, Institutionen Textilhögskolan, får 236 000 kronor för ”Visning av Modedesignutbildningens examensarbeten”.
- Therese Fredman (tidigare student på Institutionen Textilhögskolan) får 10 000 kronor för att ”Främja bilden av Borås som modehuvudstad”.
- Föreningen CONNECT Väst får 150 000 kronor för ”Frukostmöten - mötesplats för näringsliv & akademi”. Högskolan finns med som medarrangör av frukostmötena (härnäst med ”Storyn bakom Spotify” 21 maj).

Samtliga bidrag kommer att delas ut vid en ceremoni på Högskolan i Borås onsdagen 26 maj klockan 18:00.