De ska sticka en kylskåpsdörr

Går det att tillverka metalldelar utan formverktyg? Den frågan ställde sig Elisabeth Sagström och hennes kollegor på Swerea IVF. Idén att det kanske går att sticka delarna istället kom upp och bekräftades av Pernilla Walkenström, avdelningschef på Swerea IVF och professor på Textilhögskolan.
– Hon berättade att det fanns stickmaskiner som kan sticka metalltrådar på Textilhögskolan och det ville jag självklart undersöka närmare.

Tillsammans med Nils-Krister Persson, fil dr på Textilhögskolan, startades projektet upp med finansiering från Vinnovas program för Hypotesprövning.  Det ska pågå under 2010.
– Vi ska undersöka vart gränsen går, vad som faktiskt går att sticka, säger Elisabeth Sagström.

Om projektet lyckas hoppas de kunna minska resursförbrukning genom att metalldelarna kan stickas direkt till sin färdiga form.