Doktorand delaktig i historiskt bröllopsplagg

Martin Ciszuk arbetar 50 % som doktorand vid Institutionen Textilhögskolan. Resten av tiden arbetar han i egenskap av textilhistoriker med företaget Durán Textiles. De fick i höstas uppdraget att ta fram en textil produkt till Katedralbutiken i Uppsala Domkyrka, som renoverades och byggdes ut under förra året. Inspirationen hämtades från Drottning Margaretas kjortel. Den är unik som det enda medeltida galaplagg som bevarats ovan jord i Europa.
– Den är ett av museets mest kända föremål, och man har under många år trott att den har varit drottningens brudklänning.  1993 gjordes dock en C14 datering av silket och linnefodret i klänningen. Resultatet visade att tygerna tillverkats mellan 1403 och 1439. Drottning Margareta dog 1412, vilket tyder på att det inte är hennes brudklänning, berättar Martin Ciszuk.

De produkter som nu tagits fram är bland annat tryckt bomulls- och sidentyg.
– Eftersom reproduktionen skulle bli souvenirer att säljas i butiken, var det inte ekonomiskt möjligt att väva ett tyg, berättar Martin Ciszuk.

Han kommer själv att finnas på plats i Uppsala Domkyrka vid presentationen i eftermiddag.
– Jag kommer att berätta lite om klänningen och originaltygets historia samt om hur vi arbetat med reproduktionen, avslutar Martin Ciszuk.

Mer om Uppsala Domkyrka
Mer om Durán Textiles 
Mer om C14