Ett historiskt embryo är invigt

Vad är ett textilbibliotek och vad ska man med ett sådant till? Programförklaringen för det ger ett svar. ”För produktutveckling behövs en materialbank. Alla produktutvecklare skapar sig en sådan. Ett ’bibliotek’ är per definition en plats för att ’samla och ordna’”.
– Det här är ett historiskt ögonblick, där invigningen symboliserar ett embryo som ska växa, säger Stig Nilsson.

För två år sedan föddes tanken på ett textilt materialbibliotek vid Högskolan i Borås. De senaste månaderna har konsulten Johan Heinerud arbetat med att få ihop bitarna. Även Textilmuseet och Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan har varit delaktiga i arbetet. Det textila materialbiblioteket är också en milstolpe för Institutionen Textilhögskolan.
– Det kommer ha en central funktion på Simonsland, för produktutvecklingar. Det här är vad vi behöver. Förut stod en produktutvecklare ensam med sina tester, med det textila materialbiblioteket har vi möjlighet att skapa en kommunikation mellan olika förutsättningslösa intressenter.
– Det är också viktigt för Smart Textiles som får ett skyltfönster. Nu kan de visualisera vad de gör.

Vilka är det till för?

– Produktutvecklare, industrifolk, designers, arkitekter, studenter och andra som kan vara intresserade av det. Det är kanske lite avancerat för vanligt folk, även om det i slutändan kan vara dem till nytta.

Varför blev invigningen just nu?

– Nu är vi redo och vill ha en feedback från industrin och övriga intressenter att vi är på rätt väg. Förhoppningsvis kommer industrin och säger att de vill marknadsföra sina produkter, avslutar Stig Nilsson.