Gymnasieelever ville veta mer om förnyelsebar energi

De bokade helt enkelt in sig på ett studiebesök på Insitutionen Ingenjörsshögskolan och fick en visning av laboratorierna och en mycket intressant guidning kring hur man tillverkar bränslen från förnyelsebara källor och om forskningen på Institutionen av Peter Therning, studierektor för utbildningsprogrammen studierektor för utbildningsprogrammen Energiingenjör, kemiingenjör samt masterprogrammen i energi- och materialåtervinning.

-Vi ville ha mer information än bara det vi hittade på internet och få mer konkret fakta och det har vi fått. Vi är jätteglada att vi kunde få komma hit, sa Oliver Viktorsson efter besöket.

Bilden: Peter Therning och eleverna Joel Svensson, David Lundgren, Oliver Viktorsson, Pontus Köning och Marcus Eliasson från Portalens gymnasium.