Klart för samarbete med japanskt företag inom textil återvinning

Under besöket den 24 maj visade professor Mohammad Taherzadeh representanterna Chie Yoshimura representant från Jeplan, Tomoko Takekawa, Invest Swedens representant i Japan, samt Christine Bjärkeby Investment promotor på Invest Sweden med fokus på Sjuhärad hur man omvandlar olika material till etanol.

Fick upp ögonen för forskningen på Högskolan i Borås

Det japanska företaget fick för ett par år sedan upp ögonen för den forskning kring återvinning av textilavfall som bedrivs vid Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås. Man har gjort ett tidigare besök för att se om ett samarbete skulle vara möjligt. Nu kommer det igång i och med att man i veckan skrivit ett samarbetsavtal som innebär att man ska bistå varandra med forskningsutbyte och informationsutbyte.

Målet med avtalet är att gemensamt verka för forskar- och personalutbyte, samarbete kring utveckling av återvinningssystem både i Sverige och Japan för återvinning av textilt material, främst kläder.

-Detta är en trestegsraket inför ett större samarbete med fler företag. Detta är ett jättespännande samarbetsprojekt, säger Daniel Yar Hamidi, som förestår Inicia AB.

Återvinningsprocess på väg mot stort bolag

Jeplan är ett företag som ägnar sig åt återvinning av textila material och som har tagit fram en process för insamling av textila material för återvinning till etanolproduktion. Företaget har gått från provanläggning till en riktig anläggning där man kan hantera upp till 5 000 kg textilt avfall per dag. Man har engagerat fem stora klädkjedjor och i dagarna ska  processen starta i Japan. Man jobbar med projekt och arbetsmetoder. Den process som företaget har tagit fram kommer att tas över av ett större bolag som just nu är på väg att bildas och kommer att rikta in sig på hela kedjan från insamling till etanolproduktion.

-Vi i Sverige har något att lära av Jeplan när det gäller bland annat samordning av insamling och de har något att lära av Högskolan i Borås och den teknik vi har. Jeplan använder enzymer och Högskolan i Borås använder svampar och bakterier för att bryta ner biologiskt och syntetiskt material.

- Jeplan har arbetat fram en linjeformad process. I Sverige har vi redan insamlingssystem via olika insamlingsorganisationer. Bland annat samarbetar Högskolan i Borås med Myrorna när det gäller forskningen inom återvinnig av textilt material. Men vi kanske skulle kunna samordna insamlingen av textilmaterial ytterligare.

Invest Sweden är en myndighet under Utrikesdepartementet. Dess roll är att medverka till att utländska företag investerar i Sverige.