Kramar viktiga kommunikativa resurser för barn visar ny forskning

”Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett” är titeln på avhandlingen som täcker upp nya områden inom forskningen.
– Kramar och den kroppsliga närheten mellan barn har belysts lite i tidigare studier, säger Ylva Odenbring, som har forskat om interaktion mellan barn och mellan barn och vuxna i förskolan, förskoleklass och skolår ett sedan 2005 på Institutionen för pedagogik.

Kramar mellan vänner

I studien framträder kroppskontakt i form av kramar, smekningar på kinden eller brottning.  
– Att pojkar har kroppslig närhet genom kramar och smekningar på kinden är inte vad som vanligen förväntas av dem enligt traditionella förväntningar och normer – studien visar att pojkar är mer fysisk nära varandra än vad som indikeras i tidigare forskning, säger Ylva Odenbring och fortsätter:

– Jag har också kommit fram till att de barn som har fysisk kontakt med varandra är nära vänner, kramar mellan pojke och flicka har däremot inte observerats i studien.

Barnen pratar också mycket om relationer och kärlek, men det är samtidigt ett samtalsämne som är lite av känslig karaktär. Barnen har därför strategier för hur de hanterar detta.
– Undantaget som bekräftar regeln var några pojkar i studien som pratade till synes obehindrat och öppet om vilka de var kära i, berättar Ylva Odenbring.

Omfattande material

Avhandlingen baseras på två delstudier. I den första har Ylva Odenbring analyserat videoinspelningar från ett tidigare forskningsprojekt i Uppsala.
– Jag valde ut fyra videofrekvenser från ett större material och analyserade vad som sker verbalt och kroppsligen mellan barn i åldrarna 5-7 år. Jag hade vissa fokusbarn jag utgick ifrån och studerade ingående vad som gjordes och sades.

I den andra delstudien följde hon en förskoleklass under en termin där observationer och kompletterande intervjuer genomfördes.
– Den är gjord efter etnografisk tradition dvs. en studie genomförd under en längre period där jag har blivit bekant med verksamheten och följt upp det som jag observerat.
– Metod av detta slag möjliggör att studera mönster, säger Ylva Odenbring.

Förväntansfull   

Imorgon den 28 maj är det alltså dags för disputation för Ylva Odenbring.
– Jag är självfallet förväntansfull inför morgondagen, det ska bli spännande och se vad opponenten väljer att ta upp till diskussion. Efter avslutad disputation har hon fortsatt anställning vid Högskolan i Borås:

– Jag har ett vikariat på Institutionen för pedagogik året ut, vilket huvudsakligen kommer att omfatta undervisning, men jag kommer även att fortsätta forska en del, avslutar Ylva Odenbring.

Fakta

Den 28 maj lägger Ylva Odenbring fram sin avhandling ”Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett”.

 Kl. 10:15 i sal M204. Opponent: Solveig Hägglund, professor Karlstad Universitet.