Lärarutbildningens betydelse för en inkluderande skola i Europa

Under tre dagar, den 25-27 maj, fick 16 projektdeltagare från tio europeiska länder fördjupa sig i det svenska skolsystemet och diskutera inkludering i skolan tillsammans med lärarutbildare vid Institutionen för pedagogik.
– Sverige valdes ut för ett av fem studiebesök för vi ville diskutera med lärarutbildarna där. Högskolan i Borås valdes ut som det svenska exemplet. Professor Bengt Persson och hans kollegor är experter med högt anseende i Europa, säger Amanda Watkins.

En skola för alla

Hon är imponerad av hur lärarutbildningen vid Högskolan i Borås och i Sverige generellt är anpassad så att alla studenter får lära sig hur de ska arbeta med barn i behov av särskilt stöd.
– Fler och fler europeiska länder börjar arbeta för att skolan ska vara för alla. Med det menas att det är nödvändigt med förändringar i hela skolsystemet. Utgångspunkten är att skolan skall vara inkluderande och att det därför behövs lärare som omfattar idén om en inkluderande skola. Detta får förstås konsekvenser för lärarutbildningen .

– Det är hur lärarutbildarna ska förbereda sina studenter att vara inkluderande i sitt framtida arbete som European Agency-projektet går ut på.

Arbetet som genomförs kommer att utmynna i en omfattande dokumentation med förslag om hur lärarutbildningarna i Europa ska arbeta för att skapa en inkluderande utbildning . Projektet kommer att avslutas i slutet av 2011.

Här hittar du mer information om projektet.