Med sociala medier på agendan

På eftermiddagen den 10 maj träffas politiker, forskare och andra aktörer för att diskutera hur man kan mötas genom sociala medier. På agendan står bland ”Wikipedia – ett socialt medium”, ”Sociala medier – utmaning och möjlighet för politiker” samt ”Om sociala medier och maktförskjutning”. Bland föreläsarna märks exempelvis Stig Björn Ljunggren - fristående skribent, föreläsare, konsult och proffstyckare, Brit Stakston -mediestrateg på JMW kommunikation och Oscar Swartz - granskare, privatspanare och medborgarjournalist.  Konferensen arrangeras av Högskolan i Borås och Borås Stad.

Mer information: www.hb.se/msm2010

Socia-media-pedia


Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan har inlett en kraftsamling kring studier av sociala medier. Därför arrangerar de ”Socia-media-pedia” den 11 maj, en workshop inom vilken man hoppas komma under ytan på den stora hypen kring sociala medier. Tanken med dagen är bland annat att lägga grunden för ett nätverk och identifiera möjliga forskningsspår.

Mer information: www.sociamediapedia.se