Nätverkande på gång inom SociaMediaPedia

Initiativtagare till SociaMediaPedia är professor Jan Nolin vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) och lektor Mathias Klang, som delar sin tid mellan högskolan och Göteborgs universitet. De är båda nöjda efter en lyckad workshop, då omkring 40 personer deltog.

– Ja, jag tycker att vi har kommit vidare, säger Jan Nolin. Det finns ett antal forskningsprojekt man kan lägga på sociala medier. Allihop har möjlighet att leda till förståelse av vår samtid på olika sätt.

Mathias Klang instämmer.

– Vi har identifierat flera högskolor och forskare som är relevanta och har intressanta åsikter. Men för ett konkret samarbete behöver vi specifika planer på vad vi vill göra.

Det blev en intensiv dag i högskolans Hitechsal under workshopen. De 20 deltagare som valt att föreläsa fick 3 minuter på sig vardera och även under kaffepauserna stod diskussion på schemat. Den som inte kunde vara på plats kunde följa med via Bambuser, och genom det ihållande twitterflödet till och från salen.

De två föreläsningspassen följdes av paneldiskussioner, då debatten ibland hettade till. För även om de entusiastiska förespråkarna för sociala medier var i majoritet, höjdes även några lite mer kritiska röster. Professor Lars Höglund vid BHS antog det han kallade ”åldermannens eftertänksamma kommentarsfunktion”.

– Sociala medier underlättar alla former av kommunikation, även illvillig sådan. Och det finns alltid en risk att kommersiella intressen, eller andra, verkligen slår mynt av det här medan vi användare riskerar att bli redskap.

Daniel Pargman, lektor vid Kungliga Tekniska högskolan, vill gärna se forskning som kopplar samman sociala medier med hållbarhet.

– Men frågan är om de går ihop över huvud taget. Sociala medier är ju ändå en del av den tekniska utvecklingen, som har resursbehov och tillväxtkrav, medan hållbar utveckling är något helt annat.

Flera forskningsprojekt

Redan nu pågår ett flertal forskningsprojekt inom sociala medier på lärosäten runtom i landet, flera togs upp under workshopens föreläsningar. (Se faktaruta.) Lektor Helena Francke arbetar i ett av de pågående projekten på Bibliotekshögskolan.

– Jag tittar på hur människor söker information på nätet, hur de använder sociala medier till det och hur de bedömer trovärdigheten. Det gäller framför allt elever i gymnasieskolan, men även lärare och bibliotekarier.

Källkritik är en aspekt kring trovärdighet, att avgöra vem som är avsändare.

– Det kan vara svårt nog i en bok eller på en webbsida, men när man kommer till sådant som Wikipedia, en blogg eller twitter – hur ställer man sig då? Kan man lita på vad som sägs och i vilka sammanhang kan man använda sig av det? Det tycker jag är spännande frågor, säger Helena Francke.

Monica Lassi är doktorand på BHS och undersöker vilka mekanismer som gör att människor delar med sig av information och hur man kan stimulera samarbete.

– Det handlar mycket om vad det finns för möjligheter att koppla ihop människor, resurser och information. Sociala medier är ju verktyg att hitta varandra, till exempel andra personer som är intresserade av samma forskningsfrågor, precis som när man åker på konferens för att lära känna folk inom samma område.

Fokus på nya kulturformer

Mediestrategen Brit Stakston var en av professionsföreträdarna vid workshopen och för henne var det framför allt ett tillfälle att träffas och prata, ”lägga pussel tillsammans”.

– Sociala medier är egentligen inget konstigt alls, det är kommunikation. Grundläggande behov som vi människor har att vilja dela erfarenheter, upplevelser och åsikter med varandra.

Om hon får ha några önskemål kring framtida forskningsfrågor, är det att de inte ska handla om enstaka tjänster.

– Jag tycker att man ska lägga fokus på beteendeförändringarnas konsekvenser och hela kulturen som är kopplad till sociala medier. De som är uppfödda med dessa kommunikationsverktyg har bildat nya kulturformer som är jättespännande att titta på.

– Forskning om sociala medier får inte heller ske i en egen liten låda, den berör traditionell forskning kring både marknadsföring och kommunikation. Så egentligen är det väl inte ett outforskat ämne, vi har bara inte lagt ihop bitarna ännu, menar Brit Stakston.

Samla kunskap för en öppen dialog

Syftet med SociaMediaPedia är att samla kunskap om de nya medierna, hur de används nu och i framtiden. Initiativet är en del i BHS pågående kraftsamling kring sociala medier. En öppen dialog mellan forskare och professionella, liksom en tvärvetenskaplig diskussion mellan olika forskningsgrenar är målet.

Nu återstår att samla ihop tankar, idéer och presentationer från workshopen och på något sätt föra över kunskapen till nätverket och dess webbplats. Det är en utmaning som arrangörerna Mathias Klang och Jan Nolin gärna antar.

– Det här var ju pionjärverksamhet, vi har inte gjort något liknande kring sociala medier tidigare och därav responsen. Vi är mycket nöjda, säger Jan Nolin.

Läs mer på webbplatsen http://sociamediapedia.se/

Där finns t.ex. slides/power point-presentationer från workshopen.

FAKTA om workshopen

Några av de ämnen som diskuterades:

 • Hur digitala medier kan användas för lärande
 • Hur sociala medier avdramatiseras genom bättre namn
 • Hur sociala aspekter kan utnyttjas i utvecklingen av digital teknologi
 • Twitterrevolutionen
 • Hur människors misstänksamhet mot sociala medier kan överkommas
 • Kreativitet eller urholkning av skriftspråket
 • Lysande framtid för e-möten
 • Att ha tid för sociala medier
 • Digital kommunikation och konnektivism
 • Vägen till Museum 2.0
 • … och det som är essensen av sociala medier; att människor kommer närmare varandra