Rektor tar plats i styrelse

Det var Kungl. Musikhögskolans rektor Johannes Johansson som själv ringde till Lena Nordholm med en förfrågan.
– De ville ha personer i styrelsen med både akademisk och konstnärlig erfarenhet, men även personer från det övriga samhället. Att jag var intressant beror på såväl min långa akademiska erfarenhet som min erfarenhet av att vara med och bygga upp nya ämnen, säger Lena Nordholm som berättar att hon själv är musikintresserad men inte spelar något instrument.

– Det är inte främst mina erfarenheter som rektor som gav mig uppdraget, utan snarare erfarenheter från mitt tidigare professionella liv. Men självklart är det inte en nackdel att jag är rektor.

Det är inte så vanligt att en rektor för ett lärosäte sitter i styrelsen för ett annat under pågående period.
– Jag ser dock inget konstigt i detta, våra lärosäten har ingen konkurrerande verksamhet. Dessutom överlappar dessa uppdrag endast varandra under ett år.

Professionskonceptet förenar

Lena Nordholm konstaterar att Kungl. Musikhögskolan är en specialiserad högskola med intressanta utbildningar.
– Jag är ännu inte helt insatt i deras arbete, men det kommer. Styrelsens första möte är den 11 juni.

Hon tror att det kan finnas ett intresse från Kungl. Musikhögskolans sida att dra erfarenheter av Högskolan i Borås arbete med konstnärliga utbildningar.
– Båda lärosätena har professionsinriktade utbildningar och vi har säkert saker att lära av varandra. Det kan komma att bli en fruktbar interaktion.

Fakta:
Lena Nordholms aktuella period som styrelseledamot i Kungl. Musikhögskolan löper 2010-05-01–2013-04-30.