Spännande och utvecklande utbytesresa till Brighton

På programmet stod, bland annat rundtur på universitetet, en halvdag på Brighton Sussex University Hospitals akutmottagning och några av deras intenssivvårdsavdelningar samt ett besök på en brännskadeenhet en bit utanför staden.

På bilden till vänster pågår ett lektionspass där ett tiotal studenter går igenom två olika övningsscenarier som en del i förberedelserna inför deras kommande verksamhetsförlagda utbildning. Ämnet var tillämpad övning i patientomhändertagande hos patient som försämras, en simulering med docka.

För Jonas Karlsson innebar besöket även ett kärt återseende med den brittiska kollegan Chrissie Spiers. De båda träffades när hon besökte Högskolan i Borås för ett och ett halvt år sedan och Jonas engagerade henne i undervisning för intensivvårdsprogrammet.

Utöver studiebesöken fick de båda tillfälle att själva hålla föreläsningar för en grupp sjuksköterskestudenter samt delta i ett seminarium med tema International nursing där även studenter från USA och Spanien deltog.


Jonas Karlsson föreläser kring ”Respiratory failure, care and management”

”Ett mycket givande och intressant lärarutbyte där olika lärare från University of Brighton har gett oss möjlighet att se deras vardag och gett oss inspiration att utveckla vårt eget arbete” sammanfattar Henrik Andersson.

Fakta

Erasmussamarbetet mellan institutionen för vårdvetenskap och University of Brighton inleddes 2007 och omfattar både studenter och lärare. Sedan starten har sammanlagt sju studenter och nio lärare åkt till Borås respektive Brighton på utbyte under olika perioder.

På Högskolan i Borås arbetar Henrik Andersson som kursansvarig för det nystartade magisterprogrammet för akutsjukvård och Jonas Karlsson som kursansvarig på intenssivvårdssjukköterskeutbildningen.