Spikad avhandling redan studentlitteratur

Ylva Odenbring tog emot publikens uppskattning när hon spikade sin avhandling.
– Det känns bra. Det är en milstolpe i arbetet att komma så här långt och spikningen är den symboliska handlingen för att studien är färdigskriven.

Titeln, ”Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett”, beskriver innehållet i avhandlingen, säger Ylva Odenbring och utvecklar:
– I avhandlingen diskuteras hur kön konstrueras i interaktion i olika sammanhang i förskola, förskoleklass och skolår ett. Vad finns det för förväntningar på pojkar och flickor från pedagogernas sida? Utmanar barnen traditionella könsmönster? Tillåts de göra det? Detta är centralt i avhandlingen. Jag har tittat närmare på detta utifrån att ha analyserat videosekvenser från ett tidigare projekt, vilket utgör den första delstudien. Den andra delstudien baseras på fältarbete genomfört i en förskoleklass under en termin.

Varför valde du ämnet?

– Studien har ingått i ett nationellt forskningsprojekt, så de övergripande ramarna för studien var fastställda från början. Jag har ett intresse för den här typen av frågor och ville fördjupa mig ytterligare inom området. Jag har inte heller tidigare studerat de här åldersgrupperna, så det var nytt.

Vad kommer att hända nu för dig?

– Jag har ett vikariat på Högskolan i Borås året ut, vilket huvudsakligen kommer att omfatta undervisning, men jag kommer även att fortsätta forska en del. Därefter får vi se vad som händer, avslutar Ylva Odenbring.

Disputation: Fredagen den 28 maj 2010, kl. 10:15, Sal M204, Sandgärdet, Högskolan i Borås.
Opponent: Professor Solveig Hägglund, Karlstads universitet.