Unikt högskolenätverk följer studenterna ut i yrkeslivet

I juni examineras den första kullen från Bibliotekshögskolans webbredaktörsprogram som infördes 2008. Dessa studenter blir också de första att introduceras i det nya nätverket Legio Orbis, som kan översättas till ett oräkneligt antal cirklar.
– Namnet är en metafor för yrkesrelaterat nätverkande. Cirklarna är du och jag, och tillsammans bildar vi ett nätverk med enormt många kontaktytor, säger Jan Buse.

Han har utformat både namnet och loggan och de är numera varumärkesskyddade, så att ingen annan ska ta idén och använda den på obehörigt sätt. För det här är något som han, prefekten Margareta Lundberg Rodin och högskolans ledning tror starkt på.
– Ett expertnätverk är egentligen ingenting märkvärdigt, sådana finns på många ställen. Utmärkande för vårt nätverk är att det drivs av högskolan och följer studenterna ut i yrkeslivet, säger Jan Buse och menar att det därmed är unikt i landet.
– Det finns inget annat nätverk där akademin står för expertisen som vi gör, säger han.

Ett växande nätverk

Nätverket består av olika delar. Under det första året efter examen får studenterna stöd och support i praktiska och/eller tekniska frågor inom deras yrkesområde. Supportgruppen består av lärare, forskare och annan personal som är verksamma inom utbildningen.

Studenterna blir också delaktiga i ett kontaktnätverk för alla som gått programmet.
– Klassen Webb 08 är den första. Om tio år har vi tio generationer. Och om fler utbildningar nappar på den här idén, kan nätverket också få ämnesindelningar. Då blir Legio Orbis ett generellt professionsinriktat expertnätverk, förklarar Jan Buse.

Rent tekniskt får nätverket en egen webbsida, med ett gränssnitt som underlättar interaktivitet och kommunikation.
– Det kommer att vara något i stil med PingPong eller Adobe Connect Pro. Och det inkluderar så klart realtidskommunikation, med webbkamera och mikrofon, säger Jan Buse.

Så vad gör ni om det blir anstormning av frågor när studenterna sitter på nya jobb till hösten och behöver stöd?

– Då ser vi till att ha resurser till det. Om vi får jättemycket att göra, får vi räkna på det. Det kanske är värt att lägga delar av en tjänst på jobb med det här.
– Och redan idag kommunicerar vi med många distansstudenter varje dag. Det här egentligen bara en förlängning av sådant vi redan gör. Men vi är ju inga stålmän eller -kvinnor, vi kan inte lösa allt. En del ligger utanför vårt kompetensområde.

Tanken är att nätverket också ska bjuda in experter som delar med sig av kunskap och erfarenheter, på samma sätt som yrkesverksamma personer idag bjuds in som gästföreläsare.
– Då kan den här personen vara tillgänglig i nätverket under en period och svara på frågor, alltifrån konkreta spörsmål till mer övergripande, säger Jan Buse.

Tryggare och modigare redaktörer

Förr sågs webbredaktörer mest som skrivande informatörer, men yrket har förändrats snabbt. Numera ställs höga krav på en bred kompetens, inte minst inom tekniktunga områden som webbdesign, programmering och grafisk produktion.

– Genom nätverket kan medlemmarna snabbt och med enkla medel hjälpas åt att uppdatera sina kunskaper i ett ständigt föränderligt yrkesliv, inte minst med tanke på den tekniska utvecklingen, säger Jan Buse.

Det finns också rent psykologiska aspekter, tycker han.
– Många studenter, oavsett utbildning, har en känsla av att de inte kan någonting efter avslutad utbildning. Det kan bero på att det varit en hektisk period med kurser som avlöst varandra och att ny kunskap inte har integrerats med annat man kan. Det leder ofta till att studenterna ifrågasätter om de har den kunskap som arbetsgivarna söker, menar Jan Buse.

– Med expertsupport från högskolan med sig i bagaget kanske de vågar söka jobb de annars inte hade sökt, de blir tryggare och modigare. Därmed kan våra studenter ha större chans att bli anställda, både för att de ger ett säkrare intryck vid anställningsintervjun och för att företaget inte bara behöver lita på personen som sitter framför dem, utan denna person är också garanterad stöd av experter.

Alla vinner

Men det är inte bara studenterna som vinner på nätverket, hävdar Jan Buse. Även företag, myndigheter/organisationer, högskolan och dess lärare får stora fördelar enligt scenariot han målar upp. Högskolan får till exempel en mer naturlig koppling till professionen och en bra kontaktyta gentemot företagen, något som ligger i linje med högskolans professionsidé.
– Nätverket lägger också en grund för ett mer konstruktivt samarbete, när det gäller att ta företagens och andra organisationers problem på allvar. Då blir studenterna våra kontaktpersoner för problemområden inom företagsvärlden, menar Jan Buse.
– Och vi som ger supporten, vi måste leverera och vara det vi påstår oss vara: Ämneskompetenta, experter inom vissa områden. Då blir det här också ett naturligt sätt att höja vår egen kompetens.

Idén till Legio Orbis fick Jan Buse när han utvecklade webbredaktörsprogrammet, som nu också ska utökas med ett tredje år som ger kandidatexamen. Han ville åstadkomma en helhet, till gagn för studenterna.
– När vi skapar en utbildning ger vi också ett löfte om en bra framtid. Jag känner ett stort ansvar för våra studenter som programansvarig, jag vill att de ska vara nöjda med utbildningen och kunna få bra jobb. Jag tycker dessutom att det hör till vårt ansvar att göra vad vi kan för att få in våra studenter på en många gånger tuff arbetsmarknad. I det fallet tror jag att nätverket kan vara till stor hjälp.

Kontaktperson: Jan Buse, tel.nr: 033-435 40 75, e-post: jan.buse@hb.se

Fotnot:  Jan Buse är tillsammans med Claes Lennartsson ansvarig för utbildningen till webbredaktör

FAKTA//Legio Orbis:

  • följer studenterna ut i yrkeslivet efter avslutad examen. Namnet kommer från de latinska orden Legio = oräkneligt antal samt Orbis = cirkel, dvs. Legio Orbis = oräkneligt antal cirklar.
  • är ett supportnätverk för studenter på webbredaktörsprogrammet på Bibliotekshögskolan/BHS. Under ett år efter examen kan de få expertsupport från institutionens personal, för yrkesrelaterade frågor inom de områden som utbildningen omfattat. Exempel: En nyutexaminerad student ska i sitt nya arbete skapa en databas, men är fundersam över vissa strukturella detaljer. Hon eller han kontaktar då Legio Orbis och får vägledning av experter. 
  • är också ett facknätverk, som finns kvar när den ettåriga expertsupporten upphört. Det blir då ett kontaktnät för yrkesrelaterade frågor mellan kollegor, dvs. forna studenter från BHS, där fackkunniga inom olika områden kan byta erfarenheter.
  • ger studenter vid BHS Webbredaktörsprogram konkurrensfördelar när de söker arbete efter avslutad examen. De kan då visa för presumtiva arbetsgivare att de inte bara har genomgått en kvalificerad utbildning, utan också har garanterad backup från experter, om problem uppstår.
  • har en teknisk struktur vid Högskolan i Borås, som innehåller olika möjligheter till kommunikation och interaktivitet, t ex communities, chattsidor, sända/lagra och samredigera dokument.
  • kan enkelt integreras även i andra utbildningar vid Högskolan i Borås, även på andra institutioner. Då finns möjlighet att skapa ett större nätverk som samlar en mängd olika kompetenser, då varje enskild student kanske har tillträde till visa delnätverk, men inte alla.