Abort bland ungdomar – ett ämne som berör

I sex år har Britt-Marie Halldén arbetat med avhandlingen ”Om fruktsamhet, ansvar och relationer: En studie av ungdomars erfarenheter av abort i tidig graviditet samt barnmorskors erfarenheter av att vårda i detta sammanhang”.
– Jag känner mig befriad men samtidigt väldigt tom eftersom man inte längre kommer sitta med resultaten och skriva.

Abort är idag det vanligaste gynekologiska ingreppet, men trots det väldigt tabubelagt, och har egentligen alltid varit det.
– När man väl är i den situationen att man är gravid och det är ganska oplanerat, då pratar man inte om det.
– En svårighet är att jag, och alla andra, måste bestämma oss för om det är rätt eller fel med abort, till syvende och sist handlar det om att man tar livet av någonting. Jag har haft med mig att det är en etisk fråga och även de unga anser att det är det. Men om det är rätt eller fel är inte så framträdande som vad man gör för varandra i en sådan här situation. Stöttar man varandra eller vad gör man?

Britt-Marie Halldén svarar direkt på sin egen fråga.
– Killarna vill ofta stötta tjejen och försöka underlätta för henne, eftersom det är hon som går igenom allting. Killarna står också upp för sina val, vad de tycker är rätt och så vidare. De ser på sin situation där de kanske varken har arbete eller utbildning och då tycker att det är rätt med abort. Tjejernas mammor är ofta ett stöd för dem, men även andra väninnor som gjort abort är ett stöd. Sedan finns det motsatta fall, där de verkligen inte kan berätta om sin abort, eftersom människor i deras omgivning tycker att det är fel.

Vad är de viktigaste bidragen med avhandlingen?

– Det är samspelet mellan de inblandade, den unga kvinnan, den unga mannen och deras familjer. Det handlar om vad som händer mellan dem, men även kvinnans och mannens förhållande till fostret. Det visar sig på olika sätt vad man gör för varandra och vad man förväntas göra för varandra.
– Det handlar också om vad man gör mot varandra och en del av de här unga tjejerna och killarna kan inte komma hem och berätta om sin abort därför att föräldrarna inte accepterar att man gör abort. Det handlar om kulturella skillnader. Man kan bo här i Sverige, men man har en annan kulturell syn på abort.

Britt-Marie Halldén hoppas att kunskapen i hennes avhandling inte stannar vid vid spikningsplatsen på björkarna i biblioteket, utan har större planer med den.
– Jag hoppas kunna omsätta avhandlingen till en populärvetenskaplig bok och berätta om hur det är att gå igenom en abort. Unga killar kan till exempel läsa boken och då ta ett beslut om huruvida de vill skydda sig eller inte. Jag hoppas att det ska bli en insikt i hur ungdomar resonerar.

Hur tänkte du kring titeln på avhandlingen?

– Fruktsamheten är så central i de här situationerna. Glädjen att vara fruktsam, trots att man gör abort. Ansvar handlar om ansvaret mot varandra, vad man gör och inte gör. Relationer handlar om relationen mellan killen och tjejen, men även relationen till fostret som både tjejen och killen har tankar om. Relationer handlar också om tjejen, killen och barnmorskan som pratar om personer som har betydelse i abortsituationen, till exempel föräldrar, kompisar och skolan. Det är verkligen en komplex situation, avslutar Britt-Marie Halldén.

Disputation:
Torsdagen den 8 april 2010, kl. 13.00. Skandiasalen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna.

Mer om avhandlingen här.