Ansökningar visar att högskolan är redo

Högskolan i Borås skickade in fem ansökningar inom fyra områden. Det ansöks om generella rättigheter inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, Resursåtervinning samt Textil och mode. Inom Textil och mode ansöks det även om konstnärliga rättigheter.

Totalt har tio högskolor kommit in med sammanlagt 22 ansökningar.

Hearing nästa steg

Härnäst väntar en hearing om ansökningarna för generella rättigheter i Stockholm den 5 maj. Då åker högskolans ledning, forskare och handledare från respektive område samt representanter från högskolans nämnder till Högskoleverket för att träffa de respektive bedömargrupperna.
– Högskoleverket har sedan som målsättning att vi ska få besked innan sommaren, berättar Anders Stenström.

Lyckat samarbete

Anders Stenström passar även på att rikta ett stort tack till alla de som arbetat med ansökningarna på högskolan.
– Genom ett stort arbete inom respektive område har vi lyckats komma fram med fem kvalificerade ansökningar som visar högskolans starka ambition. Alla har gjort ett gott arbete som är värt att uppmärksamma. 

Debattartikel

Missa inte dagens debattartikel i Borås Tidning. Där skriver rektor Lena Nordholm och prorektor Björn Brorström under rubriken ”Högskolan redo för forskarutbildning”. Debattartikeln: Högskolan redo för forskarutbildning.

Här finner du alla ansökningarna.