Bibliotekarier bakom tillgången till kunskap

– Det är alltid intressant att få möjlighet att åka till lärosäten som undervisar inom biblioteks- och informationsvetenskap, eftersom jag tycker att de är motorer för var vi står och vart vi är på väg, säger Ellen Tise.

Hon talar om alla de enheter världen över som organiseras i IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions. Under åren 2009-2011 är hon ordförande för organisationen. Till vardags är hon chef för Library and Information Services vid J S Gericke-biblioteket, universitetet i Stellenbosch, Sydafrika.

Inför IFLA-konferensen i Göteborg kommer Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) att vara värd för två satellitmöten, 8–9 augusti. Och att BHS är det största lärosätet inom området i Sverige fick Ellen Tise reda på först under resan till Borås.

– Det är så klart viktigt att komma hit när många representanter för biblioteks- och informationsvetenskap kommer till Borås i sommar. IFLA har haft långvariga förbindelser med Sverige gällande internationellt bibliotekssamarbete, så det kändes verkligen angeläget att åka hit och få veta mer om de områden som utvecklas på lärosätet.

– Det verkar som om BHS är väl uppdaterade när det gäller att titta på nya områden. De kurser och program som introducerats och utvecklats här är lite otraditionella och unika. Det gäller till exempel webbredaktörsprogrammet. Även biblioteken vill ju utvecklas åt detta håll och bli mer aktuella och relevanta i vad de sysslar med, till exempel sociala medier.

Pålitlig information

Temat för IFLA:s Göteborgskonferens, Obegränsad tillgång till kunskap – som främjar en hållbar utveckling, har hämtat inspiration från Ellen Tises ordförandetema.

– Att ge tillgång till kunskap tillhör de fundamentala principerna för bibliotek, det är inget nytt. Men numera finns även andra aktörer, som till exempel Google. Så det handlar om att bibliotek och bibliotekarier behöver göra anspråk på, eller återvinna, sin status som en betydelsefull informationsförsörjare – eftersom det är en av de få allmänna institutionerna som kan tillhandahålla fri och pålitlig information, för alla grupper i samhället, säger Ellen Tise.

Men hennes tema handlar inte bara om tillgång till information rent generellt, hon vill att tillgången ska främja en hållbar utveckling, över hela världen. Och där det finns information, finns det kunskap, poängterar hon.

– För att producera ny information och ny kunskap, måste du ha haft tillgång till kunskap från början. För att kunna tänka ut och uppfinna något nytt, måste du först och främst ta reda på vad andra har gjort, det är därför vi forskar.

– Vi kan bara bli mer hållbara om vi vet mer om vad vi vet – och därmed kan vi förbättra vad vi vet. Om vi inte producerar ny kunskap, kommer vi att stagnera. Då händer ingenting. Så genom att främja tillgången till kunskap hoppas jag att vi kan medverka till det här.

Före och efter Google

Under sitt Boråsbesök fick Ellen Tise under en timme möta studenter från Bibliotekarieprogrammet. På agendan stod information om IFLA:s organisation och arbete, men också diskussioner kring bibliotekens uppgifter, till exempel i relation till Google. Då hävdade hon en av bibliotekens styrkor; När upptäckter och ny kunskap patenteras av företag och forskning och beläggs med copyright, kan Google inte publicera dem. Det kan däremot biblioteken, som köper licenser och organiserar informationen i databaser – och därmed blir den tillgänglig för allmänheten.

– Människor pratar nu om BG och AG – Before and After Google (före och efter Google). Då säger jag: ”Biblioteken fanns här före Google, de finns samtidigt som Google och biblioteken kommer att finnas här efter Google”. Och jag är hundraprocentigt säker på att Google tänktes ut av någon som nyss hade varit på biblioteket, säger hon och både hon och åhörarna börjar skratta.

Klara Jennische ska jobba som volontär på IFLA-konferensen i Göteborg, hon är ordförande i studentkårens sektion för BHS och en av de studenter som träffade Ellen Tise.

– Det var kul att se henne ”på riktigt” på något sätt, man har ju ändå hört mycket i och med konferensen. Kul att få veta lite vad som händer inom IFLA och om henne personligen.

Linda Åhman som går andra året på Bibliotekarieprogrammet håller med och konstaterar att det var lite uppståndelse inför ”presidentens” (ordförandetiteln på engelska) besök, men att det kändes bra när de mötte henne.

– Det är roligt att prata med någon där man ser entusiasmen, hör hur rösten höjs och ser hur händerna börjar röra sig. Hon gestikulerar när det är något som är extra intressant och viktigt.

– Ja, hon sa flera gånger ”det här kan jag prata om hur länge som helst”, det märktes att hon är väldigt engagerad, säger Klara Jennische. Hon verkar vara en rolig person, med mycket intresse för det hon gör och det är roligt.