Bibliotekshögskolan sätter sociala medier i fokus

 – En viktig del av biblioteksverksamheten handlar om att strukturera information och göra den sökbar. Det är samma sak med webben vilket gör området angeläget för oss, konstaterar Margareta Lundberg Rodin vidare.

På Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan är webben, digitaliseringen och sociala medier en viktig del inom både utbildning och forskning.
– Vi har till exempel kurser om sociala medier samt forskningsprojekt om bland annat nya fildelningslagen och dess konsekvenser. Det känns nu naturligt att vidareutveckla och synliggöra arbetet som en del av våra inriktningar inom utbildning och forskning, säger Margareta Lundberg Rodin.

Sociala medier har kopplingar till flera av institutionens utbildnings- och forskningsinriktningar.
– Det går att applicera på flera av institutionens perspektiv; som demokrati, teknik, management och organisation, användare, barn och ungdomar, juridik samt informations- och kommunikationspolitiskt, berättar Jan Nolin, professor och ansvarig för utvecklingen av området sociala medier.

En gemensam ansats

Inriktningen förenar ett stort antal lärare och forskare vid institutionen som arbetar med de olika perspektiven som berör sociala medier på olika sätt.
– Vi samlar oss och formulerar nu vad detta egentligen betyder för vårt ämne biblioteks- och informationsvetenskap i relation till omvärlden, förtydligar Jan Nolin.

Hittills har forskningen om sociala medier varit alltför fragmentiserad enligt Jan Nolin.
– Antingen har man enbart studerat en del av de sociala medierna som Facebook eller tagit ett alltför snävt vetenskapligt eller annat kommersiellt perspektiv. Vi vill istället tala om sociala medier som pekande på ett mer komplicerat fenomen. Det är också viktigt för oss att agera i samtiden och se tendenser i ett tidigt stadium och inte alltid komma i efterhand för att undersöka vad som egentligen hände.

Tanken är att genom samla institutionens olika perspektiv kring företeelsen sociala medier skapa nya moment inom utbildningarna, söka nya forskningsprojekt samt även bilda ett externt nätverk.
– Nätverket kommer att samla ytterligare vetenskapliga och professionella kompetensområden inom sociala medier. Det finns kompletterande kunskaper att tillvarata inom exempelvis statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi och pedagogik, menar Jan Nolin.
– Förutom att skapa nya utbildningsmoment och forskningsprojekt hoppas vi även att kunna bidra med kunskap till samhällets olika aktörer som vill ha vårt stöd inom området. Den 10 maj anordnas exempelvis ett seminarium kring sociala medier riktat till förtroendevalda och tjänstemän på Högskolan i Borås i samarbete med Borås Stad.