Design utmanar balettens traditioner

Tillsammans med koreograf Tim Matiakis vid Cross Connection Ballet Company i Köpenhamn håller Ulrik Martin Larsen just nu att dela tankar och idéer inför en balettföreställning av det experimentella slaget. Grundidén är att dansen ska integreras med scenografin, musiken, ljuset och framförallt kläderna.
– Just nu träffas vi för att ”brainstorma” och få fram så mycket idéer som möjligt. I maj börjar repetitionerna, berättar Ulrik Martin Larsen.

Andra gången

Det är andra gången han ska ta fram kostymerna för en balettföreställning. I våras arbetade han för samma koreograf.
– Han tyckte att kostymerna som dansarna använde hade fastnat i samma stil och ville ha något annorlunda, mer relaterat till mode. Något som utmanar traditionerna.  

Genom att han fick vara med på repetitionerna och diskutera med koreografen vad dansen skulle visa, gjorde han kostymer som förstärkte känslorna.
– Det handlade t.ex. om en person som kände sig kvävd, så jag gjorde en kostym som satt högt och trångt över bålen.


"Forgetting You Is Like Breathing Water", designat av Ulrik Martin Larsen, koreografi av Tim Matiakis. Framfört på Den Kungliga Danska baletten i Köpenhamn i juni 2009. "ELOquent" är namnet på dansen och designen i bilden längst upp till höger.   

Del av forskningen

Arbetet med baletten är en del av den forskning han bedriver som doktorand även om han ännu inte definierat vad avhandlingen ska handla om.
– Jag har varit intresserad av modern dans sedan många år och tycker det är fascinerande med bakgrunden till dansen, som kostymerna och scenografin.

– Det är också intressant att utmana de gamla traditionerna och se modeplagg i en ny kontext.

Föreställningen, som går under arbetsnamnet Fearin 3’s, har premiär 25 juni.