Expert på Sokratiska samtal till Borås

– Det Sokratiska samtalet är ett sätt att arbeta filosoferande med barn. Ett sätt att angripa ett ämne, värderingar eller naturvetenskapliga idéer, förklarar Ann Pihlgren under en telefonintervju och fortsätter:

– I flera forskningsprojekt har man kunnat visa att sådana samtal med barn och ungdomar har effekter på kritiskt tänkande, analyserande, vilket i sin tur påverkar förståelsen och lärandet. Det blir även effekter på språk, socialt samspel och självbild. 

Det Sokratiska samtalet utgår från en skriven text eller en bild som analyseras.
– Det är ett brett sätt att arbeta på, säger Ann Pihlgren.

Resulterade i en avhandling

I grunden är hon lärare men ville forska och började därför som doktorand vid Stockholms universitet. En lärare under doktorandstudierna använde det Sokratiska samtalet och hon tog med sig tekniken till sin klass.
– Jag märkte direkt att det gjorde skillnad och det syntes på resultaten, säger Ann Pihlgren.

Hon blev intresserad om varför samtalen hade så stor inverkan vilket resulterade i avhandlingen ”Socrates in the Classroom. Rationales and Effects of Philosophizing with Children”.
– Jag följde en grupp barn som hade Sokratiska samtal under några års tid och det visade sig att deras samtal och samverkan utvecklades.

Hålla egna samtal efter föreläsningen

Under föreläsningen kommer hon prata lite om hur historien bakom det Sokratiska samtalet ser ut. Även om de bakomliggande teorierna och vilka resultat som framkommit.
– Tillsist kommer jag att presentera själva metoden. När åhörarna går ut från föreläsningen kommer de ha kunskaper nog att prova på ett samtal, lovar Ann Pihlgren.

Fakta

Föreläsningen om Sokratiska samtal sker den 9 september kl. 13:00-14:30. Håll utkik efter mer information under våren på Institutionen för pedagogiks webbsida.