Hallå där!

Grattis Urban Kjulin till STINT-stipendiet! Hur känns det?

– Tack, det känns väldigt roligt.

Vad innebär detta för dig?

– Det innebär att jag kommer att åka till Amherst College i Massachusetts i höst för att få ta del av deras verksamhet. Jag kommer vara där från augusti till december. Syftet med stipendiet är att få uppslag och inspiration i olika undervisningsmetoder på grundutbildningsnivå. De amerikanska lärosätena med inriktning mot liberal education utmärker sig genom att fokusera på grundutbildning av hög kvalitet. Jag räknar med att få träffa engagerade lärare!

Vad tror du den största skillnaden kommer vara mellan Högskolan i Borås och Amherst College i USA?

– Amerikanska Liberal Arts college har helt andra förutsättningar än den svenska grundutbildningen på högskole- och universitetsnivå. De är mer resursstarka vilket gör att de har färre studenter per lärare. Studentgrupperna är i genomsnitt ca 20 personer, vilket är en stor skillnad om jag jämför med de undervisningsgrupper jag har som ibland kan uppgå till 150 studenter. Det innebär att undervisningen är mer individualiserad. Större möjlighet ges till personlig feedback åt studenterna.

Vad händer här närmst?

– Under vecka 13 kommer jag besöka Amherst College. Meningen är att vi ska planera hur min vistelse till hösten kommer att se ut.

Vad spännande! Vi ser fram emot att höra mer om hur det gått om ett tag.

– Efter planeringsresan har jag säkert mer att berätta om projektet men framför allt efter höstterminen.

Mer om STINT-stipendiet går att läsa på http://www.stint.se/se/stipendier_bidrag/excellence_in_teaching