IFLA:s ordförande besöker Bibliotekshögskolan

Ellen Tise, ordförande i den internationella biblioteksorganisationen IFLA* besöker Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS), Högskolan i Borås, torsdag 25 mars. Inför IFLA-konferensen i Göteborg i augusti i år har Ellen Tise velat veta mer om den utbildning och forskning som pågår på Bibliotekshögskolan, som står värd för två satellitmöten inför konferensen.

Konferensen “The IFLA World Library and Information Congress 2010” äger rum i Svenska Mässan i Göteborg 10–15 augusti. Dagarna innan, 8–9 augusti, anordnar BHS de två satellitmötena. Temat för årets IFLA-konferens har sitt ursprung i IFLA-ordföranden Ellen Tises eget tema:  ”Obegränsad tillgång till kunskap – som främjar en hållbar utveckling.”

Ellen Tise är ordförande för IFLA 2009–2011. Hon är chef för Library and Information Services vid J S Gericke-biblioteket, universitetet i Stelllenbosch, Sydafrika. När Ellen Tise nu besöker Bibliotekshögskolan ett knappt halvår före IFLA-konferensen, ska hon träffa högskolans rektor Lena Nordholm, prefekt Margareta Lundberg Rodin, professor Louise Limberg och andra medarbetare.

 

*IFLA=International Federation of Library Associations and Institutions