Macklunch med föreläsning om ingenjörsyrket

-Det ni lär er under utbildningen blir er verktygslåda som ni kan använda senare i er yrkesverksamhet. Det är viktigt att ni lär er hur en ingenjör tänker, förklarade hon för studenterna.

-En ingenjör jobbar med kommunikation med olika slags arbetsgrupper i företag. Ingenjören strukturerar tankar och behov och tänker strategiskt både för kortsiktiga och långsiktiga mål för både kund och företag.

Andrea Ehn kommer från Ungern där hon utbildade sig till civilingenjör. Hon berättade för basårsstudenterna som blev den första studentgruppen hon föreläste för på Högskolan i Borås, om hur det kommer sig att hon själv blev ingenjör. Förutom skola har hon också samlat på sig kunskaper som strategiskt tänkande från hobbyn schack och språk ligger henne mycket varmt om hjärtat. Att hennes far var ingenjör som använde barnet Andrea som försökskanin för sina idéer för att bland annat ta fram tekniska hjälpmedel för handikappade förberedde henne också på hur en ingenjör tänker och arbetar. Entreprenörskap lärde hon sig också - genom familjeföretaget.

Andrea Ehn valde tidigt att satsa på språk, hon lärde sig tyska, spanska, portugisiska, svenska och engelska. Det visade sig vara en värdefull nyckel till kommunikation som är en av hörnpelarna i en ingenjörs arbete och underlättade för henne när hon skulle ut i världen. Hon kom att sikta in sig på konsultverksamhet och med metodik och utbildning för företag och har bland annat jobbat för konsultföretagen Unico, Gesab och Semcon.

Andrea Ehn tillträdde i februari sin tjänst som adjunkt i maskinteknik på Institutionen Ingenujörshögskolan och går in som programansvarig för maskiningenjörsprogrammet på Institutionen Ingenjörshögskolan. Hon efterträder Per Berg som inom kort går i pension.

Basårsstudenterna bjuds även under morgondagen, tisdagen den 9 mars, på ytterligare macklunch med föreläsning av en yrkesverksam byggingenjör, Minette Jameson, tidigare byggingenjörsstudent på Högskolan i Borås, numera projektchef för Skanska Direkt AB i södra Älvsborg.