Nytt institut behövs i Borås

Den första frågan man bör ställa sig är vad ett handels- och tjänsteinnovationsinstitut är för något. Hans Björkman funderar och resonerar en stund med sig själv och hittar till slut ett exempel på hur institutet skulle kunna beskrivas.
– Institutets roll blir att arbeta nära kunderna, som kan vara, distanshandelsföretag eller företag inom tillverkningsindustrin. Tillsammans kan vi utveckla nya och bra lösningar.
– Spotify är ett bra exempel. Spotify bygger på en ny teknik där musik finns lättillgänglig för användaren, eftersom det är svårt att lagra all musik själv. Spotify kan dessutom användas gratis, mot att man får reklam, eller så kan man välja att betala för att slippa reklamen. Så Spotify är en kombination av ny teknik och ett nytt sätt att ta betalt.

Han menar att institutets placering bör vara i Borås och nämner flera skäl till det.
– Det kommer förmodligen hamna inom den statliga industriforskningsinstitutsfären, och den sfären är ganska stark runt Borås. SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) finns här, IVF (Institutet för verkstadsteknisk forskning) finns i Mölndal och Viktoriainstitutet finns i Göteborg. Dessa är inriktade på teknisk utveckling och institutet kommer bli ett bra komplement till den sfären eftersom det arbetar mer med affärsutveckling.
– Högskolan i Borås kommer arbeta i nära samverkan med institutet, eftersom ett starkt område här handlar om handels-, tjänste och affärsutveckling. Det här är en bra miljö med koppling till institut, Högskolan i Borås och de stora universiteten i Göteborg. Dessutom passar området till bygdens näringsliv.

Vetenskap för profession – på riktigt

Eftersom Högskolan i Borås arbetar efter devisen ”vetenskap för profession” och i och med ett handels- och tjänsteinnovationsinstitut i Borås kommer högskolan än mer att kunna leva upp till devisen i praktiken, säger Hans Björkman.
– Intressanta företag och förvaltningar kommer att öppnas för forskarna på Högskolan i Borås. Högskolan arbetar med professionsinriktning och här kommer man ut och hjälper företag/yrken att utvecklas och det i sin tur kommer att ge kunskaper tillbaka till högskolan.

Institutet ska i huvudsak finansieras av de uppdrag det får, men en större del de första åren kommer från olika typer av forskningsbidrag eller pengar från till exempel EU. Vad som händer nu när förstudien är presenterad är att den ska lämnas över till statssekreterare Jöran Hägglund vid Näringsdepartementet. Förhoppningen är att Hans Björkman och övriga i gruppen som arbetat med förstudien ska få besked om nästa steg i inrättandet av institutet före sommaren. Förhoppningsvis kommer man igång med ett eller flera pilotprojekt någon gång under 2010. Ännu finns inga konkreta projekt, men några seriösa förslag finns.
– Ett förslag är hur man ska skapa trygghet i småkommuner genom att dra in oväntade aktörer. Ett annat är hur man kan hitta samverkansstrategier för att göra distanshandeln mer attraktiv, till exempel genom att bygga virtuella gallerior. Ett tredje handlar om hur man kan göra handel mer miljövänlig, avslutar Hans Björkman.