Personalnytt

Martin Bohlén, började som doktorand den 1 mars. Han kommer att jobba med ett projekt om modellering av nanokompositer under ledning av professor Kim Bolton. Martin Bohlén har tidigare studerat till master i energi- och materialåtervinning – industriell bioteknik.

 

 

Andrea Ehn tillträdde den 1 mars som universitetsadjunkt i maskinteknik och kommer att vara programansvarig för maskiningenjörsprogrammet efter Per Berg. Hon kommer närmast från en tjänst som utbildningsansvarig på Semcon.

 

 

Daniel Ekwall tillträdde den 1 mars som lektor i logistik och efterträder Göran Stjernman som programansvarig för magisterprogrammen industriell ekonomi - logistik. Daniel Ekwall kommer närmast från DB Schenker där han jobbat som global koncernsäkerhetschef. Han har tidigare också varit lärare och doktorand på Ingenjörshögskolan.

 

 

Olle Engström, ny koordinator gällande samverkan inom forsknings området resursåtervinning.

 

 

 

Leif Sandsjö, forskarassistent inom medicinteknik. Han kommer närmast från en tjänst som forskare på Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet och kommer nu att ha en tjänst på Institutionen Ingenjörshögskolan inom samarbetsprojektet Med Tech West (samarbete mellan Högskolan i Borås, Chalmers, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska och Västra Götalandsregionen). Leif Sandsjö kommer att jobba med medicinsk tillämpning av smarta textilier och distansövervakning i bl.a. hemsjukvård.

Går i pension

Ola Högberg har gått i pension den 1 mars, Per Berg går i pension den 1 april och Göran Stjernman den 11 april.