Prorektor i utspel: Så ska Västsverige växa

Det skriver bland andra Högskolan i Borås prorektor i en debattartikel i dagens Göteborgs-Posten (webbutgåvan). Björn Brorström m.fl. lyfter fram ett antal perspektiv som man menar är av avgörande betydelse för att vända kris till framgång i Västsverige.

Utöver samarbete mellan högskolor och småföretag, pekas på betydelsen av att stärka den västsvenska samhörigheten. Vidare framhålls vikten av att dra lärdom av tidigare erfarenheter som gjorts i regionen av att vända nedgång och uppsägningar till tillväxt och framtidstro. I det sammanhanget lyfter debattörerna särskilt fram textil- och modebranschens förvandlingar.

- Högskolan i Borås föreslår i sitt budgetunderlag regeringen att anslå medel för forskning kring strukturomvandlingar med fokus på entreprenörskap. Våra forskningsprogram Smart Textiles och M3: mode, miljö och marknad är av stor relevans i sammanhanget, säger Björn Brorström i en kommentar.

Läs hela debattartikeln här.