Prorektor utfrågas av utbildningsutskottet

– Civilekonomföreningen har bjudit in riksdagens utbildningsutskott för att presentera och diskutera ekonomiutbildningarnas villkor och förutsättningar. Jag kommer dit dels som professor i företagsekonomi, men även som representant från Högskolan i Borås eftersom vi har en civilekonomutbildning.

Vad är ditt mål med resan?

– Jag har ett klart budskap att föra fram. Jag vill ha mer pengar till praktikplatser.  Det har hela tiden funnits en kritik från branschen att ekonomutbildningarna får för lite resurser. Om jag kan få riksdagspolitikerna att förstå detta, så är det väldigt bra.

Varför är det viktigt med praktikplatser?

– Utifrån Högskolan i Borås perspektiv med våra värderingar är det viktigt att våra studenter får den här möjligheten under sin utbildning och att de får applicera sina kunskaper i praktiken, men också ta med sig praktiska problem tillbaka till högskolan.