Rejält lyft för lärarlyftet i Borås


Det här är vårt sätt att bidra till utvecklingen i skolan, säger Hans Johannsson 
och Gunilla Magnusson båda är mycket nöjda med högskolans Lärarlyft.

Totalt satsas 3,6 miljarder kronor av regeringen på fortbildning för lärare till och med 2011. Lärarfortbildningen är den största delen i hela satsningen. Det innebär att 30 000 lärare får möjlighet att bredda sina ämneskunskaper på högskolenivå. Högskolan i Borås kommer under 2010-2011 att fördubbla antalet kurser inom satsningen om man jämför med förra omgången 2008-2009.

– Det är fantastiskt roligt att vi får så bra utdelning, säger en nöjd Gunilla Magnusson chef för RuC och jämför Boråsutbudet med andra lärosäten. Linköpings universitet och Linnéuniversitet får klartecken för bara fem respektive fyra kurser inom Lärarlyftet. För det är så det går till. Skolverket går ut med en förfrågning av kursutbud och därefter kommer varje lärosäte in med förslag som sedan bedöms och sedan ger Skolverket ett besked.

Borås gott anseende

Hans Johansson som varit med ända sedan lanseringen av Lärarlyftet 2007 menar att lärarutbildningarna i Borås har ett gott anseende och är uppskattade av lärarkåren.

– Vi har hela tiden ökat, från två kurser den första omgången till att idag ge ett tiotal kurser. Vi har också fått fina utvärderingar. Det om något är ett bevis på att våra utbildare gör ett bra jobb.

Att lärare från fältet kommer in till högskolan menar han också är ett bra sätt för högskolans lärare att möta professionen, helt i linje med professionslärosätets tanke.

– Det ger en naturlig uppdatering av hur det ser ut i skolan idag. Dessutom är det roligt att arbeta med vuxna med lång erfarenhet. Det ger ett ömsesidigt och viktigt utbyte, säger han.

Kompetenshöjning ger höjd status

Lärarlyftet överhuvudtaget tror Hans Johansson ger höjd status för lärarkåren. Inom Lärarlyftet ges sju kurser på Högskolan i Borås och inom Förskolelyftet tre kurser under hösten 2010. Våren 2011 planeras fyra kurser inom Förskolelyftet. Förutom de som genomförs i höst tillkommer en ny insats för pedagogiska ledare inom förskolan. Fokus för den ligger på ledningsansvar och kursen omfattar 30 hp. Samtliga kurser genomförs på halvfart. Dessutom ges en kurs för barnskötare om fem veckor.

Förutom det kurser som ges inom Lärarlyftet och Förskolelyftet kan man som lärare även söka till de fristående kurser som ges vid Institutionen för pedagogik på Högskolan i Borås. Det handlar om tretton kurser.

Under hösten 2010 kommer Hans Johansson att gå i pension efter tio år vid Institutionen för pedagogik. Sedan 2000 har han varit föreståndare för CSU, Centrum för Skolutveckling och som numera ingår under RuC vid Institutionen för pedagogik. Satsningen inom Lärarlyftet har under den här perioden ökat markant och kan ses som en succé.

Anmälan fram till 15 april

Kurserna inom Lärarlyftet finns på RuC:s webbplats (länk till den http://www.hb.se/ruc). Här finns också all information som behövs för att ansökan. Start för anmälan är den 15 mars och sista anmälningsdag är den 15 april på studera.nu. Anmälan till Förskolelyftet görs direkt till Skolverket senast den 30 april.

Lärarlyftet

3,6 miljarder kr avsattes på fortbildning till och med 2011. Bland låg- och mellanstadielärare prioriteras fortbildning i läsning, skrivning och räkning. För lärare gentemot de äldre åldrarna från högstadium, gymnasie- och vuxenutbildning fokuseras på ämnesfördjupning och ämnesdidaktik, men även utvecklingsinsatser i svenska som andraspråk prioriteras. Läraren är tjänstledig med 80 procent lön under studietiden, staten står för 70 procent av kostnaden, kommunen för 30 procent.