Rekordår – större än någonsin

Överhuvudtaget var det rekordmånga studenter på i stort sett alla högskolor och universitet i landet, nästan 300 000. Dessutom redovisar högskolorna ett historiskt överskott på två miljarder kronor.

 Högskoleverket har sammanställt årsredovisningarna för alla statliga universitet och högskolor samt för de två enskilda högskolorna Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping. Totalt sett handlar det om 22 000 fler, eller en ökning på åtta procent jämfört med 2008. Det är fler än någonsin tidigare.

– De stora ungdomskullarna och det svåra konjunkturläget har sannolikt stor betydelse för den kraftiga ökningen. Det håller förmodligen i sig även under det här året. Det är därför positivt att regeringen tillfälligt höjt takbeloppen för högskolorna under 2010 och 2011, säger universitetskansler Anders Flodström. Magnus Bergenholtz, controller vid Högskolan i Borås, tror också att arbetsmarknadssituationen påverkat det rekordhöga studentantalet. Vid Högskolan i Borås studerar nästan 1500 fler studenter 2009, vilket är en ökning med elva procent. När det gäller antalet helårsstudenter inom högskoleingenjörsutbildningarna ökade dessa med hela tretton procent i jämförelse med 2008.

– Det visar att vi har attraktiva utbildningar.

God ekonomi

Även rent ekonomiskt går det bra för landets högskolor, så också Högskolan i Borås. 2009 omsätter Borås 545 075 tkr och redovisar ett positivt resultat på 26 206 kronor.

– Till stor del beror överskottet på att vi använder sparade medel. Den goda ekonomin ger goda förutsättningar för de av styrelsen initierade satsningar på utbildning och forskning, avslutar Magnus Bergenholtz.