Stark dag för samverkan

STARK-dagen kan beskrivas som en hel dags speed-dating där studenter och företag möts för att skapa kontakter, ett möte som är lika viktigt för båda parter.

Mängder av studenter rör sig bland montrarna och en av dem är Andreas Hult. Han studerar till civilekonom och tar examen till sommaren.
– Jag har kollat vilka företag som ställer ut och vilka som kan vara intressanta. Jag studerar redovisning så framförallt banker är intressant för min del.

Du har varit på STARK-dagen tidigare. Vad är skillnaderna jämför med tidigare år?
– Det är färre företag i år. För min egen del har jag tidigare varit med och ställt ut. I år går jag bara omkring och tittar som student och det känns rätt bra faktiskt.

I en monter står företaget Redcats Nordic, med varumärkena Ellos, La Redoute, Catalog, Enjoy och Jotex. Mattias Ekström är butikschef och affärsutvecklare vid företaget.
– Vi är här för att visa upp oss och knyta kontakter. Eftersom vi är ett lokalt baserat företag är det viktigt för oss att vara här.

Ger faktiska resultat

Även för Högskolan i Borås är STARK-dagen viktig. Det är i och med STARK-dagen som devisen ”Vetenskap för profession” verkligen kan tillämpas praktiskt.
– En av tjejerna i projektgruppen för STARK-dagen fick sitt examensarbete genom STARK-dagen. Vi har flera exempel på studenter som fått arbete tack vare den här dagen, berättar Sebastian Spogardh.

Men framtiden för STARK-dagen är oviss. I och med att kårobligatoriet avskaffas till sommaren ändras de ekonomiska förutsättningarna, bland annat kommer den tjänst som Sebastian Spogardh har, inte finnas kvar efter sommaren.
– Parallellt med arbetet med årets STARK-dag har vi också tittat in i framtiden med tanke på att kårobligatoriet försvinner till sommaren, vilket gör att det kommer bli förändringar. Vi måste se över och hitta andra former, där vi bland annat kommer arbeta mer med högskolan och att de tar mer aktiv den i STARK-dagen. Vilka förändringar som kommer bli vet vi inte än, men det kommer garanterat bli förändringar, avslutar Sebastian Spogardh.

Prisade för samverkan

I samband med STARK-dagen utdelades Högskolan i Borås Samverkanspris – för professionsnära samarbete.  Ett pris i tre kategorier som uppmärksammar goda insatser som görs i samverkansarbetet mellan Högskolan i Borås och det omgivande samhället utifrån högskolans devis ”Vetenskap för profession”.

Pristagarna av 2009 års pris är:

- i kategorin extern part, Fredrik Johansson och Mats Lundgren vid FOV, Borås.
Motivering: Genom ett nära samarbete med framförallt Institutionen Textilhögskolan medverkar FOV, och dess representanter Fredrik och Mats, i den förändringsprocess och teknikutveckling som sker. FOV har på ett utmärkt sätt bidragit till utveckling av kurser och program inom det textila området . De upplåter tid och resurser för studenter och industridoktorander samt deltar i styrgruppen för Smart Textiles. De är goda ambassadörer i nätverk och viktiga för Högskolan i Borås. 

-  i kategorin egen personal, Malin Sundström vid Institutionen för data- och affärsvetenskap.
Motivering: Malin har under många år samverkat med olika aktörer inom både utbildning och forskning. Det nära samarbetet med näringslivet i magisterkursen Konsumentbeteende är ett utmärkt exempel på innebörden av högskolans verksamhetsidé och uttrycket Vetenskap för profession. Ny kunskap har skapats till nytta för alla parter.

- I kategorin studenter, Ekonomgruppen , som företräds av ordförande Erica  Lundberg.
Motivering: Ekonomgruppen är ett föredöme för olika studieinriktningar i sitt sätt att fungera.  Genom årets samverkanspris för studenter har man som mål att utveckla den årliga ekonomdagen till att gälla alla ekonomstudenter, oavsett inriktning. Ekonomgruppen kommer också arbeta mer aktivt med att utveckla företagsbesöken både med hänsyn till bransch och geografiskt område.

Läs mer om STARK-dagen