Få jobb när du läser Biblioteks- och informationsvetenskap!

Artikeln bygger på en rapport publicerad av Högskoleverket som, med hjälp av statistik från SCB, beräknat hur arbetsmarknaden kommer att se ut när de som börjar studera hösten 2010 blir klara med sina utbildningar, dvs. om tre till fem år. 

Rapporten visar bl.a. att rekryteringsbehovet ökar på grund av många pensionsavgångar och behovet de närmaste fem åren är cirka 60 personer större än antalet nyutexaminerade. Framtiden ser ljus ut för de blivande bibliotekarierna.

Margareta Lundberg Rodin, prefekt vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan tror att det finns flera anledningar till detta.

—Vi ser stora generationsavgångar inom bibliotekssektorn framöver och detta kommer att leda till många lediga jobb. Men det beror också på samhället och arbetslivets allt mer ökade komplexitet, inte minst inom information i digitala och nätbaserade media.

Läs artikeln i Göteborgs-Posten

Läs Högskoleverkets rapport

Vill du söka till bibliotekarieprogrammet? Anmälan via studera.nu öppnar den 15 mars!