Forskning om rummets påverkan på intensivvårdspatienter

Intensivvårdsmiljön är speciell. Här finns mycket teknisk utrustning och forskningsstudier visar att intensivvårdspatienterna påverkas av den och många gånger mår dåligt av allt som finns runtomkring.

– Det handlar inte bara om att patienter påverkas utan även personal, förklarar Berit Lindahl, forskare vid Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås och en av projektledarna för forskningsprojektet ”Patientrummets interiör och utformning på intensivvårdsavdelning (IVA) samt dess betydelse för hälsa, välbefinnande och trivsel”. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. Hon berättar att det är första gången som man anlägger ett helhetsgrepp på just själva intensivvårdsmiljön. Detta är möjligt tack vare det nyrenoverade patientrummet som invigdes den 26 november.

Allt har en tanke…

Precis som projektnamnet avslöjar så har stor möda lagts ner på att få fram ett patientrum som är utformat för att patienten ska må så bra som möjligt. Vid en första anblick kan rummet tyckas se helt vanligt ut, men skrapar man lite på ytan, så är skillnaderna stora. Rummet är bättre ljudisolerat både i väggar och tak. Här finns inga kontakter eller teknisk utrustning placerade bakom patientens huvud, allt för att tona ner känslan av ”high-tech” och ge en bättre balans. En intensivvårdsäng saknar oftast sänggavel men bakom den traditionella sjukhussängen finns nu en sänggavel, för att förenkla för personalen så går den dock att skjuta åt sidan vid behov. Färgerna är noga utvalda och den gröna fondväggen ska ge lugn. Ljussystemet är inställt på dagsljus vilket gör att det förstärker automatiskt ljuset även under mörka dagar, rummet har också en vacker utsikt mot naturen.

Några principer man utgått från när man utformade rummet är: ljus, ljud, färg, konst och natur. Begrepp som välbefinnande, säkerhet, naturlighet och trygghet är något som hela tiden stått i fokus. Berit Lindahl är noga med att påpeka att när de arbetade med rummet så har de hela tiden byggt sina val på forskningsbaserade resultat.

– Det handlar inte om någon enskild forskare eller arkitekts tycke och smak.

Design med omtanke

Det ligger många timmars arbete bakom innan man i somras rent fysiskt började renovera patientrummet på IVA. Upptakten till hela forskningsprojektet började redan 2007 då kärngruppen bestående av Berit Lindahl, professor Ingegerd Bergbom från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Bodil Hjort, vårdenhetschef på IVA gick en kurs arrangerad av Design med omtanke, en organisation som arbetar för att förändra offentliga miljöer i hållbar riktning. Detta gör de bland annat genom utbildning och att stimulera företag att ta fram produkter som fyller högt ställda krav på hållbarhet och funktion. Därefter sökte forskningsgruppen medel till patientrummet och var också det första forskningsbaserade projekt som fick bidrag från ”Design med omtanke”.

– Kursen var ett viktigt avstamp för oss, det fick oss att förstå att vi inte bara kan tänka på patientens välbefinnande utan också med måste tänka på omtanke och återanvändning av våra resurser, berättar Bodil Hjort.

Förväntad byggboom och mycket pengar finns att spara

Helt klart är att det finns mycket pengar att spara för sjukvården om man tänker till innan man påbörjar en renovering av lokaler eller nybyggnation. Många gånger handlar det om enkla lösningar som har stor betydelse.

– Det viktiga är att man tänker långsiktigt. Det gäller allt från energiförbrukning och hållbarhet av material, men lika mycket om att en mycket stor andel av de som vårdats på en intensivvårdsavdelning idag får men för livet. Detta i sin tur kräver mer vård och vissa kommer aldrig ens ut i arbetslivet igen, säger Berit Lindahl.

Inom de närmaste åren sköljer en stor ombyggnadsvåg över landets sjukhus och här finns mycket pengar att spara om man tänker miljömässigt fortsätter hon.

Nya produkter

Det är ett helt nytt patientrum som renoverats på intensivvårdsavdelningen på SÄS. Ett annat ordinärt inrett patientrum används som kontrollrum. De företag som involverats i projektet har samtliga valt att ta fram nya specialanpassade produkter. Berit Lindahl är noga med att poängtera att de inte har blivit sponsrade av företagen.

Att färger har betydelse visar bland annat den nya filten som Ekelunds väveri tagit fram. Den är lila och gjord av ekologisk bomull och skiljer sig markant från den traditionella sjukhusfilten. Samtliga textilier i rummen är alla godkända för att kunna tvättas via sjukhusets upphandlade tvätteri.

Det finns en tanke bakom allt. Här finns fyra stolar för anhöriga – tre vita och en svart – är alla placerade utmed väggen. Ett vikbart arbetsbord för personalen och framtaget speciellt av Input interiör. Hyllorna för pärmar är också specialanpassade för att inte synas och ge ett rörigt intryck.

Direkt efter invigningen kommer tre doktorander att påbörja sina avhandlingsstudier, två av dem är från Högskolan i Borås och en från Göteborgs universitet. Den fråga som de kommer att belysa på olika sätt är om ett specialanpassat patientrum kan göra att patienterna tillfrisknar snabbare och om de mår bättre under vårdtiden i den här typen av rum. För att jämföra effekter och upplevelser i de olika rummen kommer forskarna bland annat att göra intervjuer och enkäter samt studera olika fysiologiska mätvärden. De kommer till exempel att undersöka påverkan på andnings- och hjärtfrekvens, behovet av smärtstillande och lugnande medel, upplevelsen av stress och oro samt vårdtidens längd. Forskningsresultaten kan därmed komma att visa på kostnadseffektivitet i form av kortare vårdtider.

– Vi hoppas med vår forskning att kunna visa på skillnad, avslutar Berit Lindahl.