Brorström föreslås till ny rektor

Valet var lätt för styrelsen efter att samtliga hörandegrupper efter hörandet av Björn Brorström den första november ställde sig bakom att föreslå honom som rektor. Även Björn Brorström var glad när han fick beskedet efter styrelsemötet. Han har varit prorektor på högskolan under fyra år och menar att det varit både bra och dåligt att vara välkänd inom högskolan och söka rektorstjänsten.

– Det är hedrande att mina medarbetare stött mig och det måste ju betyda något.

Han menar också att Lena Nordholm har gett honom stort utrymme och förtroende som prorektor.

– Därför är det utmanande att få ta ett steg till och få ett helhetsansvar.

Lena Nordholm slutar sin tjänst den sista juli 2011 och meningen är att Björn Brorström tillträder som rektor den första augusti. Han föreslås för en period av sex år. Högskolans förslag kommer nu att skickas till regeringen och beslut väntas komma i början av nästa år.

I och med att Björn Brorström föreslås som rektor var även prorektorstjänsten en punkt under styrelsemötet.

– Meningen är att vi under våren ska påbörja processen av rekryteringen av en ny prorektor och därför förberedde vi för detta så att vi kan ta fram en kravprofil relativt omgående efter att regeringen fattat sitt beslut, förklarar högskoledirektör Karin Cardell.

Nya masterutbildningar

Styrelsen beslutade också att ge klartecken för ett antal utbildningar i och med att högskolan nyligen fick forskarutbildningsrättigheter i ämnet textil och mode. Det handlar dels om en ny kandidatutbilding i textil produktutveckling och entreprenörskap, dels tre masterutbildningar – textilteknik, textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor respektive textilt management med inriktning fashion management.

En ny policy för hållbar utveckling klubbades också igenom. Som ett led i den pågående miljöcertifieringen har man gjort en översyn och revidering av den befintliga policyn. I den nya policyn lyfts bland annat kopplingen till högskolans verksamhetsidé fram.

Framgångsrikt 2010 belönas i budgeten

Högskolans budget för 2011-2013 var också ett beslutsärende som godtogs efter diskussion i styrelsen.

– Vi har haft ett framgångsrikt år då vi fått unika forskarutbildningsrättigheter. Det gör att vi kan fortsätta att satsa på forskning. Det är viktigt så att vi kan attrahera externa finansiärer framgent, förklarar Lena Nordholm.

De områden som högskolan fått forskarutbildningsrättigheter blir också under de kommande åren prioriterade områden.

– Vi gör också en tydlig satsning på utbildning överlag, inflikar styrelseordförande Roland Andersson.

Han poängterar att det är viktigt för att studenterna kan satsa på sina självständiga arbeten så att de når en högre kvalitet.

– Det är med andra ord en expansiv och proaktiv budget.

Simonsland – ett kommande centrum för vetenskap, kultur och innovation

De kommande årens stora utmaning för högskolan är Simonsland. Vid styrelsemötet informerades man om ett framtida samverkansavtal mellan högskolan, Borås Stad och fastighetsbolaget Kanico AB. Det krävs också en helhetsorganisation för Centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet som utgår från en stiftelse, förening eller aktiebolag. Därför har högskolan inlett en dialog med Borås Stad i frågan.