Global brist på ingenjörer

Unesco konstaterar i en rapport att ingenjörsvetenskapen varit av avgörande betydelse för utvecklingen de senaste 150 åren, och kommer att ha fortsatt stor betydelse, inte minst för utvecklingsländerna. Samtidigt sjunker antalet ingenjörsstudenter i relativa tal, och många länder förutser en stor skillnad mellan tillgång och efterfrågan. Det kommer t.ex. att saknas 2,5 miljoner ingenjörer i den del av Afrika som ligger söder om Sahara. Detta hotar de mål som ställts upp i Förenta nationernas s.k. Millenium Development Goals, bl.a. tillgång till rent vatten för alla. Unesco-rapporten rekommenderar att utbildningen görs om så att den får större inslag av praktiska uppgifter och problembaserat lärande, för att komma tillrätta med ryktet att utbildningen är tråkig. Utbildningen behöver också få ett större inslag av sociala och etiska aspekter på utveckling.

Läs mer om ingenjörsbristen på University World News