Högskolan bland de bästa i landet

Höstterminen 2010 hade Högskolan i Borås 1,4 behöriga förstahandssökande per antagen, jämfört med 1,1 hösten 2009. Högskolan har nu gått från en tolfte till femte plats på listan över Sveriges lärosäten. I topp på listan ligger Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet, Chalmers och Göteborgs universitet.

– Redan 2009 låg vi bättre än flera av de lärosäten vi nu har efter oss, men vi drar ifrån gentemot dessa samtidigt som vi passerar flera andra. Det är dock inte så att det går sämre för de andra, utan snarare att det går bättre för oss, berättar Anders Stenström.

Totalt sett har ansökningarna på Högskolan i Borås ökat med tio procent jämfört med föregående år.
– Vi har ett fortsatt starkt söktryck totalt sett. Det finns ett stort intresse för högskolans utbildningar, men vi har själva valt att minska våra platser inför hösten 2010. Vi driver ett långsiktigt arbete för att komma i balans till år 2013.

– Det höga söktrycket visar på Högskolan i Borås attraktiva utbildningar och goda kvalitet, avslutar Anders Stenström.

 

Antalet behöriga förstahandssökande till program
och kurs efter universitet/högskola och antagningsresultat höstterminen 2010

Handelshögskolan i Stockholm

2,6

Karolinska institutet

2,1

Chalmers tekniska högskola

1,9

Göteborgs universitet

1,5

Högskolan i Borås

1,4

Linköpings universitet

1,4

Sveriges lantbruksuniversitet

1,4

Uppsala universitet

1,3

Lunds universitet

1,3

Stockholms universitet

1,3

Kungl. Tekniska högskolan

1,2

Högskolan Väst

1,2

Karlstads universitet

1,1

Högskolan i Jönköping

1,1

Malmö högskola

1,1

Högskolan i Halmstad

1,1

Umeå universitet

1,0

Örebro universitet

1,0

Blekinge tekniska högskola

1,0

Mälardalens högskola

1,0

Högskolan Dalarna

1,0

Södertörns högskola

1,0

Konstfack

1,0

Luleå tekniska universitet

0,9

Mittuniversitetet

0,9

Linnéuniversitetet

0,9

Högskolan i Gävle

0,9

Högskolan Kristianstad

0,9

Högskolan på Gotland

0,8

Högskolan i Skövde

0,8

Läs hela rapporten från SCB/HSV.