Ny bok uppmärksammar Humboldt-jubiléet

Språkfilosofen Wilhem von Humboldt drog som preussisk ämbetsman upp riktlinjer för ett nytt universitet i Berlin, vilket kom att bli mönsterbildande för det moderna europeiska lärosätet. Inte minst i Sverige blev Humboldts inflytande stort. Hans namn förknippas med bildning och med universitetens autonomi i förhållande till staten. Mest känd är Humboldt kanske för att ivrigt ha förespråkat ett nära samband mellan forskning och utbildning; vilket ingalunda var självklart i början av 1800-talet.

Får man tro filosofen Hans Ruin, som är professor vid Södertörns högskola, så är de tiotalet Humboldt-seminarier som anordnas vid Högskolan i Borås ”den mest ambitiösa” yttringen i Sverige med anledning av 200-årsjubiléet. Detta omdöme fällde Ruin då han i förra veckan föreläste på Högskolan i Borås om bildning med utgångspunkt i Humboldts reflektioner över översättandets problem.

I dagarna utkommer en dokumentation av de fyra första Humboldt-seminarierna.  Detta i form av en antologi med bidrag av bland andra Sven-Eric Liedman, professor em. i idé- och lärdomshistoria, Mats Benner, professor i forskningspolitik, samt Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi och prorektor vid Uppsala universitet. Boken innefattar också sex kortare reflektioner om högre utbildning och forskning skrivna av professorer från Högskolan i Borås sex institutioner. En andra volym kommer att ges ut våren 2011 med fokus på höstterminens föreläsningar.

 Bibliotek- och informationsvetaren Maria Lindh är tillsammans med idé- och lärdomshistorikern Johan Sundeen redaktör för boken som bär samma namn som seminarieserien, dvs. Från Högskolan i Borås till Humboldt: Perspektiv på universitetsidén under 200 år. Maria Lindh gläds över att vårens föreläsningar nu finns samlade i bokform:

– Det är vår förhoppning att antologins bidrag ska stimulera till nya samtal om vilka roller universitet och högskolor har idag och kan väntas få i morgon samt göra avtryck i Högskolan i Borås fortsatta utveckling.

Seminarierna tillkom utifrån ett behov hos många som är verksamma inom högskolesektorn av att ventilera tolkningar och utbyta åsikter om dagens starka förändringstryck och de tilltagande förväntningarna på svenska lärosäten.

– Vi ställde oss frågan ”Vart är den svenska högskolan på väg i en tid präglad av motsägelsefulla krav?”, säger Catta Torhell. Hon är chef för enheten Bibliotek & läranderesurser vid Högskolan i Borås och har varit ansvarig för seminarieseriens program och genomförande tillsammans med Maria Lindh och Johan Sundeen. Dessa tre svarar också för Humboldt-antologins inledning.

Presentation vid Humboldtseminarium imorgon

Boken Från Högskolan i Borås till Humboldt kommer att presenteras i samband med att Jörgen Tholin, som är rektor vid Högskolan på Gotland, gästar Humboldt-seminarierna för att föreläsa om Liberal Education och dess position i det svenska högskolelandskapet (Seminariet, till vilket alla är välkomna, hålls i M 404 mellan kl. 14-16).

Du finner boken i BADA