PED-studenter bjuds på tårta idag

Anledningen till tårtkalaset är resultatet av en undersökning bland alumnistudenter från 25 lärosäten. Undersökningen visar att Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås ligger i topp.

Bland annat kan nämnas att de är särskilt nöjda med utbildningen rörande:
- den demokratiska värdegrunden
- kunskap om ämnen - lärande - verksamhet
- planera och genomföra relevanta aktiviteter
 
De är så pass nöjda att 90 % skulle rekommendera utbildningen till andra.