Prorektor i hörande om rektorstjänst

Till hörandet kom 20 representanter för lärarna, tio företrädare från övrig personal samt en grupp om tio studenter för att lyssna till Björn Brorström. Hörandet är ett led i processen för att rekrytera en ny rektor till högskolan. Efter annonseringen visade det sig att två personer var intresserade av tjänsten, ytterligare en sökande som vill vara anonym, gjorde även en intresseanmälan till rekryteringskonsulten. Rekryteringsgruppen som leds av högskolans styrelseordförande Roland Andersson har intervjuat samtliga kandidater, men valt att endast kalla Björn Brorström till hörande, detta var något som man tog ställning till tidigt i processen.

– Vi fann att Björn Brorström är den mest meriterade av dem som sökt. Han har fler år än de övriga sökande vad gäller arbetsledande befattningar, fler publicerade artiklar och har dessutom den vetenskapliga bakgrund som krävs.

Förvaltare med idrottsliga förtecken

Björn Brorström började hörandet med att ge en personlig bild av sig själv. Han föddes 1953 i Uddevalla och gick på gymnasiet där. Efter studentexamen gick han vidare till ekonomistudier på Göteborgs universitet. Han är gift, bor i Sävedalen och har två vuxna barn. Motion och idrott, och då framför allt tennis, ligger honom varmt om hjärtat, liksom lantstället på Hamburgön. Offentlig sektor och inte minst kommunal redovisning är något som han arbetat med under sina trettio år inom den akademiska världen. Han disputerade 1982 vid Göteborgs universitet och var sedan med och byggde upp forskningen vid den företagsekonomiska institutionen. Han blev docent 1989 och professor 1996 på Förvaltningshögskolan och var där prefekt fram till dess att han blev prorektor på Högskolan i Borås. Han har dessutom grundat centrat Kommunforskning i Västsverige och var också föreståndare här en tid.

– Grundutbildning har alltid varit det som jag arbetat mest med, innan jag kom till Högskolan i Borås. Här fick jag uppdraget som ansvarig för forskning och forskarfrågor. Jag måste erkänna att jag aldrig kunde drömma om att så mycket skulle hända inom de här frågorna som det gjort efter autonomiutredningen och Brändströms resursutredning.

Björn Brorström är övertygad om att Högskolan i Borås är på rätt väg genom målet om att bli det kompletta professionslärosätet.

– Det är viktigt att fortsätta att jobba utifrån de dokument som vi tagit fram vad gäller mål och strategier för 2013.

Saker som han vill värna om är autonomireformen liksom kårobligatoriet avskaffande, hur deras frågor ska tas om hand.

– Studenternas inflytande är något som vi måste värna om och det får inte bli en budgetfråga.

Framtida frågor som han vill lyfta fram är utvecklingen av samverkan både internt på högskolan över institutionsgränserna men också externt. Där lyfter han särskilt fram vikten av allianser med andra lärosäten, gärna regionalt.

Läs en tidigare profilintervju med Björn Brorström här.