Regeringen gör det svårare att få studentbostad

I en skrivelse till regeringen har rektor Lena Nordholm begärt att Högskolan i Borås ska ges möjlighet att ordna lägenheter till studenter och gästforskare. Högskolan vill närmast få medverka i en försöksverksamhet, som ger lärosäten större möjlighet att lösa bostadsproblemen. Vid sitt sammanträde den 4 november avslog regeringen framställan.

I skrivelsen från högskolan understryks att Borås tillhör en av Sveriges tillväxtregioner med vad detta innebär i form av brist på bostäder. Rektor skriver att detta äventyrar en fortsatt positiv utveckling för Högskolan i Borås.

Bostadsmarknaden i Borås är i obalans, Endast sex procent av högskolans studenter har tillgång till särskilda studentbostäder. Inför nästa hösttermin tillkommer bara 40 lägenheter.

– Jag befarar att flera nya bostadsprojekt inte kommer till stånd, säger högskoledirektör Karin Cardell. Vi har nära kontakt med bostadsföretag och vet man planerar för en snabb ökning av antalet bostäder under förutsättning att högskolan medverkar.

– Det är därför synnerligen beklagligt att regeringen avslagit vår ansökan. Man gör det på formella grunder. Efter vad jag kan först så vill man begränsa försöksverksamheten till lärosäten i storstadsområdena.

– Boråsområdet är i praktiken en del av Storgöteborg och vi har en bostadssituation som påverkas av detta. Regeringen har inte tagit hänsyn till detta, utan baserar sitt beslut på att Borås formellt sett inte är en del av Göteborgsområdet.

Efterfrågan på högre utbildning i Borås och Västra Sverige förväntas att vara fortsatt hög. Högskolan i Borås befinner sig i en expansiv fas. Vi har nyligen fått rättigheter att utfärda doktorsexamen och fler studenter kommer att söker sig till oss. Denna positiva utveckling äventyras genom brist på bostäder, avslutar Karin Cardell.