Samarbete inleds med fyra universitet i Nigeria

Det var ett välfyllt program som delegationen, bestående av representanter för fyra universitet och Nigerias National Universites Commity, motvarande Högskoleverket, samt ambassadören fick ta del den 8-12 november. Under sin vistelse har de hunnit besöka Sobacken, Borås Energi, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Ericsson och Navet. De har träffat representanter från Högskolan i Borås, Borås Stad och näringslivet. Dessutom hölls en workshop om Waste Recovery.

– Jag blev genast väldigt fängslad av konceptet. Under veckan här i Borås har jag lärt mig mycket om avfall. I Nigeria är avfall ett bekymmer, inte minst i de större städerna, konstaterar Naomi Chukqumaeze.
– Det är en underbar idé, att inte bara ta hand om soporna utan att omvandla dem till något värdefullt. Idén måste spridas, sopor är ett stort problem runt om i världen, inte minst i utvecklingsländer.

Samarbetet redan initierat 

Redan i våras åkte representanter från Högskolan i Borås för att undersöka möjligheterna för samarbete kring forskning och utbildning med lärosäten i Nigeria. Det besöket väckte ett så stort intresse ända upp på högskoleverksnivå i Nigeria att man ville göra ett returbesök i Borås och får veta mera om den aktörssamverkan kring resursåtervinning som just nu pågår mellan Högskolan i Borås, SP, Borås stad samt Borås Energi & Miljö, Waste Recovery.

National Universities Commision har uppmuntrat nigerianska universitet att starta utbildningar inom resursåtervinning. Fyra av dem har alltså nu beslutat sig för att satsa och vill skicka studenter på master- och forskarnivå till Borås för att utbilda sig inom de nytecknade samarbetsavtalen. Det innebär att det redan till hösten 2011 kan komma master- och forskarstudenter från Nigeria till Högskolan i Borås.

– Det är bra, speciellt nu när avgifter införs, men det innebär också en kunskapsutveckling som kommer både högskolan och Borås stad till nytta, förklarar Hans Björk, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan.

Med hopp om mer utbyte

Hittills har det inte funnits så mycket utbyte mellan Nigeria och Sverige. Något som veckan i Borås nu kan förändra.
– Jag hoppas att vi kan utöka vårt samarbete. Det finns många goda möjligheter för Nigeria och Sverige, det är jag säker på. Den här möjligheten är för bra för att gå miste om, menar ambassadör Naomi Chukqumaeze.
Även Hans Björk ser stora möjligheter, t.ex. export av svensk miljöteknik.
– Samarbetsavtalen kan också stödja ambitionerna inom aktörssamverkansgruppen Waste Recovery, förklarar han.

De nigerianska studenter som skickas till Borås kommer att ha sina studier finansierade genom stipendier i Nigeria. Studenterna kommer att följa de normala antagningsrutinerna. De forskarstudenter som kommer hit för att följa den nyinrättade forskarutbildningen i Resursåtervinning kommer att vara så kallade sandwich-doktorander, dvs. de kommer att studera halva tiden på Högskolan i Borås och halva tiden på hemuniversitetet.

– Utöver studieutbyte har man på de nigerianska universiteten ambitioner att bygga biogas- och förbränningsanläggningar på universitetsområdena på de aktuella universiteten i Nigeria. Dessa anläggningar ska både fungera som provanläggningar och som producerande anläggningar av energi till universiteten. I Nigeria har universiteten lokalt självstyre och är i praktiken sina egna kommuner vilket innebär stora möjligheter att själva besluta om sådana anläggningar, berättar Hans Björk.

Blyga svenskar

Ambassadör Naomi Chukqumaeze har inte varit i Sverige så länge, hon påbörjade sitt uppdrag i slutet av augusti 2010. Hennes första intryck är att Sverige är ett i hög grad utvecklat land, bland annat inom teknologi och kommunikation. Det är också ett land som värnar om mänskliga rättigheter. Men det som förvånar ambassadören lite är svenskarnas blygsamhet.
– Ni har många fördelar här Sverige och är bra på att dela med er, men ni måste bli bättre på att berätta om det, säger hon med ett leende.
Hon berömmer också svenskarnas miljötänkande. Att man i konceptet Waste Recovery ser till helheten.
– Att ni inte bara tar hand om era sopor, utan ni ser till att göra något användbart av dem. Det är otroligt värdefullt tycker jag och det kommer jag att ta med mig.

Foto: I delegationen från Nigeria ingick följande personer: Professor O. V. Ekechukwu - Director, Research & Innovation, National Universities Commission, Abuja; Professor M. O. Iwualla - Director of Research, Federal University of Technology, Owerri; Professor J. E. Ahaneku - Deputy Vice-Chancellor, Nnamdi Azikiwe University, Awka; Professor Chris Ikporukpo - Vice-Chancellor, Niger Delta University, Wilberforce Island, Bayelsa State; Dr. John Ibiwangi Ogolo, Department of Business Administration, Niger Delta University, Wilberforce Island, Bayelsa State; Engr. Adedayo Adebiyi Micheal - CEO, Solid Royal Engineering Nigeria Limited;  Engr. Fasuyi Stephen Biola - Engineering Manager, Solid Royal Engineering Nigeria Limited; Professor Emmanuel E. Anyanwu - Department of Mechanical Engineering, Federal University of Technology, Owerri; Dr. Chizoba M. Ekwueme - Director, Centre for Entrepreneural Studies, Nnamdi Azikiwe University, Akwa; Professor Friday Ekeleme -  Director of University Advancement, Michael Okpara University of Agriculture, Umudike; Professor Enoch Nwankwo Thopmson Akobundu, Deputy Vice-Chancellor, Michael Okpara University of Agriculture, Umudike; M K C Sidhar - Department of Community Medicine, Niger delta University, Wilberforce Island, Bayelsa State; Professor C. Onwuliri - Vice-Chancellor, FUTO;  Mrs Naomi Chukqumaeze Nigerias ambassadör. 
Från Högskolan i Borås: Olle Engström, projektsamordnare, professor Mohammad Taherzadeh, Kayode Adekunle, doktorand och samordnare för det nigerianska besöket, Kamran Rousta, lärare, samt Eli Bytoft Nyaas, bibliotekarie.

Avtal har skrivits med följande universitet:

  • Michael Okpara University of Agriculture, Umudike
  • Federal University of Technology, Owerri
  • Nnamdi Azikiwe University, Awka
  • Niger Delta University

Tidigare artiklar

Strategigrupp för Waste Recovery (2010-06-08)
Nigerianskt intresse för avfallshantering (2010-04-21)