Sjuksköterskor med specialistkompetens behövs inom vården

I förra veckan var det ”Specialistsjuksköterskans dag” och Lotta Englund menar att den stora bristen på specialistutbildade sjuksköterskor i Sverige är en av de viktigaste välfärdspolitiska frågorna. För att minska bristerna satsar Institution för vårdvetenskap på flera av de specialistutbildningar det råder brist inom. Utbildningarnas genomförande möjliggör för studenter att studera på både hel- och halvfart. En viktig strävan är att öka ett flexibelt lärande för att på så sätt underlätta för yrkesverksam vårdpersonal att kompetensutvecklas.

En synpunkt som Anna-Karin Eklund framför i artikeln är vikten av att patienter har rätt att bli vårdade i enlighet med evidensbaserad kunskap. Att vården blir alltmer komplex ökar kraven på kompetens och specialisering. Inom institutionens specialistutbildningar möjliggörs fördjupad kompetens och specialisering genom en stark forskningsanknytning. Institutionens forskningsområden ligger väl i linje med specialistsjuksköterskors kompetensområden. Institutionen har i dagarna svarat på en remiss om specialissjuksköterskornas utbildning. Dessutom kan institutionens ansökan om forskarutbildningsrättigheter inom området Integrerad vårdutveckling ytterligare öka sjuksköterskors karriärmöjligheter.

Till Anna-Karin Englunds artikel.