Spikning utan doktorand

Du var inte på plats för spikningen av din avhandling. Varför?

– Anledningen till att jag inte spikade avhandlingen själv är att jag har åtaganden kvar att göra här i Sydafrika. Institutionen Ingenjörshögskolan arbetar med att utveckla samarbete inom de tre områdena logistik, operationsanalys och resursåtervinning. Vår prefekt Hans Björk kommer ner i slutet av november och tillsammans ska vi initiera ett mer formellt samarbete. Just nu befinner sig en gästlärare på industriell ekonomi och undervisar i operationsanalys. Totalt har Ingenjörshögskolan haft fyra gästspel under hösten av lärare från Stellenbosch University, Sydafrika. Vi har även påbörjat diskussioner om ett studentutbyte, där de duktigaste kan få möjlighet till studier vid partnerinstitutionen. Jag ska även vara med på examenshögtiden på plats den 8 december.

Hur kom det sig att spikningen ändå genomfördes? Och hur kändes det att inte få spika själv?

– Det gick att göra spikningen ändå eftersom jag hade stöd av Roy Andersson och min handledare, Jan van Vuuren (en av de ovan nämnda gästlärarna). Jag har inga direkta känslor över att inte få spika själv. Spikningen var mer symbolisk än normalt, eftersom disputationen redan genomförts.

Jasså? När var det och hur gick det?

– Disputationen skedde den 1 november, och jag blev godkänd.

Vad handlar din avhandling om?

 – Min avhandling handlar om datorstöd för schemaläggning av sockerrörsskörd.