Stark avhandling spikad

Forskningsområdet är stort och ligger uppenbarligen helt rätt i tiden; kolnanorör är, både till struktur och tillämpningar, mycket likt materialet grafen som gav Andre Geim och Konstantin Novoselov årets Nobelpris i fysik. Kolnanorör är ett av de starkaste material man känner till och styrkan kan i framtiden komma att utnyttjas på samma sätt som man idag utnyttjar styrkan hos glas- och kolfiber i plastmaterial eller armeringsjärn i betong, alltså för att armera andra material.

Det var en glad och förväntansfull Anders Börjesson som spikade sin doktorsavhandling, ”In silico studies of carbon nano tubes and metal clusters”, bland alla de andra på björkarna i biblioteket. En lång tids forskning går nu in i sitt slutskede.
­– Vi bedömer att vi under de år som jag arbetat använt någonstans i runda slängar 1,5 miljoner timmar i våra studier, säger Anders Börjesson för att ge ett hum om hur mycket tid som lagts ner på arbetet som dominerat hans liv under de senaste fyra åren.

Disputation: 3 december kl 10:15 i sal Kollektorn, MC2, Kemivägen 9, Göteborg

Anders Börjessons avhandling