Stava Rex och SpellRight

Stava Rex och SpellRight (för engelska) är rättstavningsprogram för Microsoft Word speciellt utvecklade med tanke på personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Programmen hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram.

Stava Rex och SpellRight rättar text i hela Officepaketet (Word, Excel, Outlook och Powerpoint) och även i Star Office/Open Office.

Du hittar programmen under Start/Huvudmeny XP/Språkprogram.Tänk på att starta programmen från Huvudmeny XP innan du startar t ex Word eller Excel för bästa funktionalitet.