Uppmärksamhet: Alkohol

Under denna vecka sätter vi på Studenthälsan alkoholen och dess hälsoproblem i fokus, för att motivera dig till förändring och sätta igång dina funderingar kring dina levnadsvanor och för att visa på den hjälp som finns. På Studenthälsan kommer vi att ge dig chansen till AUDIT, ett test som ger en vägledning om hur du dricker och hur det kan påverka din vardag och dina studier. På webben finner du också information om vart du kan vända dig om du vill tala med någon om dina eller någon anhörigs alkoholvanor.