Utlysning av FoU-stöd

Obs! Ansökningstiden har passerat, det går inte längre att söka stöd för denna omgång. 

FoU-stödet kan sökas av anställda i Västra Götalandsregionen inom Sjuhäradsområdet, kommunerna
i Sjuhärad eller vid Högskolan i Borås för att utveckla kvaliteten inom vård- och omsorg

Syftet med FoU-stödet är att enskilda personer eller arbetsgrupper ska kunna få stöd för att fördjupa sig i en problemställning på den egna arbetsplatsen. Stödet ska bidra till kvalitets- och verksamhetsutveckling för arbetsplatsen, i vilket kan ingå metodutveckling och utvärdering, och komma patienter eller brukare till godo inom behovsgrupperna barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, personer med beroende/missbruksproblematik, människor med funktionsnedsättning, äldre eller socioekonomiskt utsatta grupper.

Mer information och ansökningsblankett hittar du här

Den 1 december hålls ett seminarium med tre av förra omgångens FoU-stödgrupper som berättar om sina projekt. Det kommer även ges mer information och det finns möjlighet att ställa frågor om årets utlysning av FoU-stöd.

Mer information om innehållet och hur du anmäler dig finns här.