Boråsforskare invald i anrik amerikansk intresseförening

Om två veckor håller föreningens nya styrelse sitt första möte och då kommer Katriina Byström att vara på plats i Pittsburgh. ASIS&T är en genuin intresseförening för yrkesverksamma inom informationsområdet och bildades redan 1937 i Nordamerika. I dag har man runt 4000 medlemmar med specialister och forskare inom bibliotek, datavetenskap, information management, informationsteknik och utbildning. Det gemensamma intresset för dem alla är att föra fram och uppmärksamma informationsrelaterade frågor på olika sektorer från olika perspektiv. Organisationen ger bland annat ut en högrankad vetenskaplig tidskrift Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST) och arrangerar dessutom en vetenskaplig konferens med flera hundra deltagare världen över varje år.

– Jag blev oerhört glad när jag fick en förfrågan om jag ville kandidera för att vara med i styrelsen, men trodde nog inte att jag skulle bli vald, säger Katriina Byström.

Det är föreningens medlemmar som efter att ett antal kandidater nominerats av en särskilt nomineringskommitté väljer styrelseledamöterna. Katriina Byström har själv varit med i föreningen sedan 2003.

– Det är en speciell känsla att människor som jag aldrig personligen mött anser att jag har något att tillföra. Det är en bekräftelse på att det som jag gjort inte bara syns i det specifika forskningsfält som jag är aktiv inom, utan att jag också har kunnat förmedla mitt intresse och ansvarskänsla för frågor inom informationsvetenskap med bredare perspektiv.

Hoppas på globalisering

Katriina Byström hoppas att hon i styrelsen kan påverka att ASIS&T kommer att bli mer lyhörd för och aktiv i globala spörsmål. Hon tror att det kanske var delvis därför som hon blev nominerad som en av de handfull personer i föreningens historia som kommer utanför Nordamerika.

– Det kan vara ett sätt för dem att visa sin vilja att samverka med oss i andra delar av världen, och vi européerna, eller till och med vi nordborna, har haft en aktiv och central roll i utveckling av den vetenskapliga grunden i informationsvetenskap. Därför är vi kanske ett naturligt val för ASIS&T att vidga sina perspektiv.

Hon vill också att man i föreningens beslut ska ta hänsyn till de olika villkor som finns för respektive profession och forskningsfält som ryms inom informationsvetenskap, och att förutsättningar till att utveckla de involverade professioners framtida möjligheter både erbjuds och får en gynnsam grogrund i föreningens många verksamhetsgrenar.

Att ingå i ASIS&T styrelse anses mycket meriterande och många välkända profiler har ingått i styrelsen genom åren. Sex ledamöter med titel ”Director-at-Large” ingår i styrelsen och uppdraget varar för tre år. En annan person som året efter ska ingå i styrelsen som dess ordförande och som också är en för högskolan välkänd person är Dianne Sonnenwald, tjänstledig professor på högskolan för att arbeta på University College of Dublin.

I den konferens som arrangeras i samband med det första styrelsemötet om två veckor kommer hon även att ge ett föredrag om ett aktuellt forskningsprojekt, ”Bättre sökverktyg”. Föreningens andra möte kommer att hållas våren 2011 och då kommer Katriina Byström att kombinera det med ett stipendium som tar henne till Rutgers university i New Jersey.

Bland Katriina Byströms tidigare erfarenheter av styrelsearbete kommer de närmaste från Tämta ridklubb.

– Där har styrelsearbetet varit mer inriktat på att hjälpa till med allt det praktiska vid olika arrangemang. Det här blir ju något annorlunda erfarenhet, ler hon.

Fakta ASIS&T

The American Society for Information Science and Techology bildades 1937 och är en nordamerikansk intresseförening för yrkesverksamma inom information. Läs mer här

Fakta om forskningsprojektet "Bättre sökverktyg" finner du här

Vid frukostmötet på högskolan den 13 oktober kommer Katriina Byström att presentera projektet