Dubbelt upp för forskarutbildning i textil och mode

– Nu har ytterligare en pusselbit fallit på plats i vår strävan mot att bygga det kompletta professionslärosätet, säger rektor Lena Nordholm.
Glädjen var stor under onsdagen på Högskolan i Borås när det stod klart att man erhållit ytterligare forskarutbildningsrättigheter. Denna gång inom området Textil och mode och därmed blir man först ut i landet att erbjuda forskarutbildning inom detta område.

– Vi har nått det här målet tack vare vår kompetenta och engagerade personal liksom våra motiverade studenter. Därför har vi kunnat skapa en framstående forskningsmiljö, säger Erik Bresky, prefekt på Textilhögskolan. Han lovordar samtidigt högskolans styrelse som skapat förutsättningar för textil- och modeområdet att profilera sig så att man kunnat skapa en internationellt konkurrenskraftig miljö.

Erik Bresky lyfter även fram externa finansiärer som Stiftelsen Föreningssparbanken och Vinnova som gjort det möjligt att bygga upp forskningen inom textil och modeområdet och menar att detta varit av avgörande betydelse, liksom stöd från VG-regionen och Sjuhärads kommunalförbund  för Smart Textiles har stärkt området.

En exklusiv skara

Lena Nordholm menar att hela högskolan har nytta av de två nya rättigheterna, en generell och en konstnärlig inom textil- och modeområdet.

– Därmed kan vi fördjupa samarbetet mellan vetenskaplig och konstnärlig verksamhet.

I och med de konstnärliga rättigheterna ingår Högskolan i Borås, och Institutionen Textilhögskolan, i en mycket exklusiv skala. Idag är det endast tre lärosäten i landet som har sådana rättigheter. Tidigare var det endast Lunds universitet och Göteborgs universitet. De två lärosätena, Konstfack och Luleå Tekniska universitet, som sökte rättigheter samtidigt som Högskolan i Borås fick avslag.

Borås blir först ut i landet

I HSV:s bedömning står att Högskolan i Borås blir den tredje i skaran att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå, men inriktningarna textil och mode blir man i dagsläget ensam om. Dessutom är det unikt att erbjuda forskarutbildningar med både generell och konstnärlig examen inom ett och samma område, säger Agnes Ers, projektledare på HSV.

Fyra rättigheter idag

De två nytillkomna rättigheterna till forskarutbildningen innebär att Högskolan i Borås idag har fyra rättigheter inom tre områden. I juni erhöll högskolan rättigheterna att ge forskarutbildning inom områdena Biblioteks- och informationsvetenskap samt Resursåtervinning. Nyligen skickades dessutom ansökningar om rättigheter inom Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet samt Integrerad vårdutveckling. Dessutom finns det ett sjätte område på planeringsstadiet i Handels-, IT och tjänster.

Ulrik Nilsson från Borås Stad, prorektor Björn Brorström och Roland Andersson, ordförande i högskolans styrelse, menade att HSV:s besked gjorde att den 27:e oktober blev en stor dag för hela högskolan.

Läs pressmeddelande från Högskoleverket här.