Film: Kåren presenterar enkronaskoncept

På sikt vill studentkåren att det inte ska kosta studenterna något alls för studenterna att vara med i kåren och ett led i det är det så kallade ”enkronaskonceptet”. Det går ut på att företag betalar en krona per student och år. Företagen får tillbaka på sina satsade pengar genom täta kontakter med studenter som på sikt kan bli deras personal.

Målet för kåren är att minst 2000 företag ska sponsra kåren med en krona per student/år under tre års tid.