Fler överlever hjärtstopp utanför sjukhus visar register

– För tio år sedan överlevde bara drygt fyra procent av de personer som fick hjärtstopp utanför sjukhus. Idag är den siffran tio procent, säger professor Johan Herlitz som också är överläkare i kardiologi och prehospital akutsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Översatt till antal människor som räddas från ett hjärtstopp utanför sjukhus blir siffran cirka 400 människor om året. På sjukhus beräknar man antalet som överlever ett hjärtstopp till cirka 1000 personer.

Johan Herlitz betecknar den ökade överlevnaden som fantastisk.

– Det är tack vare en gigantiskt bred satsning som berört massor av människor. Det visar också på det fina samarbetet mellan sjukvård och samhälle, säger han och ger några exempel.

Hjärt-lungräddningskampanjer har genomförts på alla nivåer, från lågstadieskolor till sjuksköterskeutbildningar, hjärtstartare sätts upp på allt fler platser i samhället och tillkomsten av registret genererar massor av kunskap och erfarenhet.


Världsunikt registret

Människan på gatan blir också mer och mer varse och kunnig om tecken på hjärtstopp vilket innebär att allt fler överlever.

– Hjärtstoppsregistret är ett kvitto på det, säger han och fortsätter:

– Vi vet att i två av tre fall har hjärt-lungräddning startats innan ambulansen kommit fram och det är väldigt bra eftersom tidsrymden mellan hjärtstoppet och starten av behandling är den absolut mest avgörande faktorn för utgången vid ett hjärtstopp.

Arbetet med ett hjärtstoppsregister startade på Sahlgrenska sjukhuset i början på 1980-talet och det svenska nationella registret, som startade i början på 1990-talet fyller 20 år i år.

Det svenska hjärtstoppsregistret finansieras till stor del av Sveriges kommuner och landsting, SKL och den norska Laerdal-fonden. Ett europeiskt register, med det svenska som förebild, håller på att planeras

– Det här registret är världsunikt och många ser med avund på vår verksamhet, säger Johan Herlitz och berättar att han sitter med i den europeiska arbetsgruppens styrgrupp.

Hjärt-Lungfonden

En av aktörerna bakom satsningen på fler hjärtstartare, ökade kunskaper om hjärt-lungräddning och forskning i plötsligt hjärtstopp är Hjärt-Lungfonden. Genom att samla in pengar till forskning och inköp av hjärtstartartare är Hjärt-Lungfondens mål att rädda 1 200 liv varje år.